Terapia Skoncentrowana na Rozwi±zaniach

"Centrum Rozwi±zań"

to instytucja, której celem jest propagowanie filozofii i idei

Terapii oraz Podej¶cia Skoncentrowanego na Rozwi±zaniach

w różnych obszarach praktyki zawodowej. Filozofia ta znajduje coraz większe zastosowanie zarówno w terapii, jak i szeroko rozumianej pomocy psychologicznej. Ponadto, wykorzystywana jest w wielu innych pozaterapeutycznych obszarach działalno¶ci, takich jak edukacja, wychowanie, praca socjalna, czy zarz±dzanie zasobami ludzkimi, itp.

"CR"

, jako jeden z wiod±cych o¶rodków szkoleniowych uzyskało rekomendację

Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwi±zaniach (PSTTSR)

.
Copyright C 2010-2013 CR. All rights reserved. Design by: studio graficzne RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje