o centrum

"Centrum Rozwi±zań" to instytucja, której celem jest propagowanie filozofii i idei Podej¶cia Skoncentrowanego na Rozwi±zaniach w różnych obszarach praktyki zawodowej. Filozofia ta znajduje coraz większe zastosowanie zarówno w terapii jak i szeroko rozumianej pomocy psychologicznej. Ponadto wykorzystywana jest w wielu innych pozaterapeutycznych obszarach działalno¶ci, takich jak edukacja, wychowanie, praca socjalna, czy zarz±dzanie zasobami ludzkimi, itp.

Mamy zaszczyt i przyjemno¶ć kierowania pierwszymi w Polsce stacjonarnymi oddziałami terapii uzależnień , których programy oparte s± o założenia TSR. Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień i Odział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień funkcjonuj± w ramach struktur Wojewódzkiego O¶rodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.Copyright (c) 2010 CR. All rights reserved. Design by: studio graficzne RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje