rekomendacje

Od kilkunastu lat prowadzimy szkolenia dla różnych grup zawodowych, m.in. pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów s±dowych i przedstawicieli służb mundurowych dotycz±ce specyfiki i metod pracy z klientami, pacjentami, czy wychowankami. Współpracowali¶my z wieloma instytucjami, w tym m.in. z Regionalnym O¶rodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, Olsztynie, Białymstoku, Warmińsko-Mazurskim O¶rodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Caritas Diecezji Toruńskiej, Powiatowym Urzędem Pracy w Toruniu, itp. Uczestnicy niezmiennie wysoko oceniali nasze szkolenia zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Potwierdzeniem naszych kompetencji s± m.in. rekomendacje jakich wymienione instytucje nam udzieliły.


Copyright (c) 2010 CR. All rights reserved. Design by: studio graficzne RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje