Szkolenia TSR - oferta


Jako osoby mające przyjemność i zaszczyt od wielu lat kierować pierwszymi w Polsce stacjonarnymi oddziałami terapii uzależnień, których programy oparte są o założenia TSR, dysponujemy dużym doświadczeniem w aplikacji tego podejścia do praktyki zawodowej związanej z pracą z młodzieżą, dorosłymi, jak i zespołem współpracowników. Nasze kompetencje w nauczaniu tej metody i wysoką jakość proponowanych szkoleń potwierdzają liczne rekomendacje.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach - aktualna oferta szkoleń


SZKOŁA TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH. Szkolenia zaawansowane (II stopień TSR) - 2016.  -  2017-08-17

Szkolenia zaawansowane z zakresu TSR realizowane są w ramach Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, współtworzonej przez trzy wiodące w Polsce ośrodki szkoleniowe, tj. Centrum PSR, Centrum Rozwiązań i Laboratorium ETSR. Formuła taka daje sposobność nie tylko pogłębienia znajomości tajników TSR, ale także poznania odmiennych sposobów pracy trenerów, posiadających różne doświadczenia zawodowe.
Szczegółowe informacje na ten temat i kwestionariusz zgłoszenia na szkolenia zaawansowane znajdziecie na stronie: www.stsr.pl
(zapisy tylko przez wskazaną stronę).

Szkolenia realizowane w ramach projektu "Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach" i stanowią część ścieżki dydaktycznej umożliwiającej ubieganie się o certyfikaty PSTTSR.

Tematyka poszczególnych zjazdów:
I sesja: :"Ja, jako terapeuta - sesja rozwoju osobistego i zawodowego"
II sesja: "Ja i mój TSR - źródła teoretyczne, różne szkoły i modele TSR".
III sesja:."Psycho-patologia w ramach TSR" - praca ze zjawiskami uznawanymi za chorobowe.
IV sesja:"Współpraca ze specyficznymi kategoriami klientów - diady, rodzina, młodzież, dzieci".
V sesja "Praca z grupą w konwencji TSR oraz tematy wynikające ze specyficznych potrzeb grupy".

REKRUTACJA W TOKU. ZAPRASZAMY!
Zostało jeszcze kilka miejsc!

Edycja jesienna 2017 - Toruń
I sesja (29.09-01.10.2017)
II sesja (27-29.10.2017)
III sesja (17-19.11.2017)
IV sesja (08-10.12.2017)
V sesja (20-21.01.2018)

 

OFERTA SPECJANA - jesienne spotkanie z TSR w Centrum Rozwiązań Warsztaty z uznanymi praktykami SFBT ze Stanów Zjednoczonych - prof. T. Nelson i P. King: 16-19.09.2017 TORUŃ.  -  2017-08-16

Pamela King (USA): Dzieci, trauma i Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (16-17.09.2017)
Ten dwudniowy, interaktywny warsztat zapewni dużo przestrzeni na rozmowę o tym, co sprawdza się w pracy z traumą. Uczestnicy zyskają praktyczne, skoncentrowane na rozwiązaniach strategie, m.in.: jak zarządzać flashbackami, sytuacjami spustowymi oraz postraumatycznymi odruchami. Zarówno dorośli, jak i dzieci niestety doświadczają trudnych wydarzeń. Zapraszając ich do poszerzenia takiego wydarzenia o pomocne reakcje i strategie odkrywamy nowe, cenne informacje. Poza traumą, której doświadczyli, życie naszych klientów składa się również z codziennych przyjemności, relacji i innych wydarzeń, które dzieją się równolegle ze zmaganiami. Powinniśmy spojrzeć na klienta, jako na "całość". Jeżeli jako terapeuci jesteśmy wystarczająco silni, żeby za nimi podążyć, klienci okazują się wystarczająco mądrzy, żeby wskazać kierunek. Dyskusje, przykładowe nagrania, dzielenie się zasobami sprawią, że ten warsztat będzie miejscem na porozmawianie o tym: kiedy, czy i jak efektywnie rozmawiać o traumie w sposób skoncentrowany na rozwiązaniach.
Uczestnicy:
Zrozumieją założenia integrowania terapii przez zabawę z modelem TSR,
Zrozumieją użyteczność technik TSR w pracy z dziećmi i rodzinami,
Nauczą się przynajmniej 5 adaptacji techniki skalowania i używania pytań o preferowaną przyszłość z dziećmi i młodzieżą, na których wpłynęły traumatyczne wydarzenia,
Nauczą się 5 metod rozmowy skoncentrowanej na rozwiązaniach wokół traumy,
Podzielą się zasobami oraz źródłami materiałów do pracy z traumą, przy użyciu TSR,
Będą doświadczać i praktykować.


Thorana Nelson (USA): Superwizja własna-jak się superwizować i jak konsultować się z innymi?
(18-19.09.2017)

Ten dwudniowy interaktywny warsztat będzie zawierał rozmowy o tym, jak się superwizujemy. Model TSR jest użyteczny w wielu obszarach praktyki, włączając w to pracę kliniczną, ale też własne życie. Podczas warsztatu zastanowimy się nad tym, co szczególnie działa w trakcie superwizji (elementy nauki własnej) i jak możemy użyć tych pomysłów konsultując innych oraz superwizując własną pracę kliniczną. Będziemy rozmawiać, będziemy praktykować, będą miały miejsce sesje "na żywo", tak, żeby spełnić Wasze największe nadzieje co do tego warsztatu. Więc koniecznie o tym pomyślcie.

Uczestnicy będą:
Koncentrować się na tym co działa w superwizji i konsultacji,
Rozmawiać o wspólnych użytecznych praktykach,
Doświadczać superwizji "na żywo" z wykorzystaniem użytecznego monologu wewnętrznego,
Praktykować własną superwizję i konsultacje,
Konsultować się z prowadzącą warsztat,
Doświadczać i ćwiczyć.

Cena warsztatu: każdy z warsztatów 500,00 zł
Zapisy: przez stronę Centrum Rozwiązań. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. ZAPRASZAMY!
 

SZKOLENIA PODSTAWOWE - I stopień TSR   -  2017-08-14

EDYCJE JESIENNE 2017

10. Edycja jesienna - BYTOM
Terminy: 29-31.08.17; 26-27.09.17; 18-19.10.2017.
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!
Kontakt: tsr@centrumrozwiazan.pl

11.Edycja jesienna - SŁUPSK
Terminy: 15-17.09.17; 7-8.10.17; 28-29.10.2017.
REKRUTACJA W TOKU! ZAPRASZAMY!
Koordynator i zapisy: Agnieszka Ciechanowska: agac05@op.pl

12. Edycja jesienna - TORUŃ
Terminy: 6-8.10.17; 11-12.11.17; 2-3.12.2017.
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!
Kontakt: tsr@centrumrozwiazan.pl


13. Edycja jesienna - BIAŁYSTOK
Terminy: 8-10.09.17; 14-15.10.17; 18-19.11.2017.
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!
Kontakt: tsr@centrumrozwiazan.pl


Cena szkolenia: 1300,00 zł (istniej możliwość rozłożenia płatności - 600,00 zł, 400,00 zł, 300,00 zł)
Cena obejmuje:
- 70 godzin szkolenia (3+2+2 dni)
- certyfikat ukończenia szkolenia,
- bufet herbaciano-kawowy,
- bogaty pakiet materiałów dydaktycznych (w tym książka dotycząca tematyki TSR).

Trenerzy: dr J. Szczepkowski, mgr A. Lewiński oraz inni współpracownicy Centrum Rozwiązań.

"Centrum Rozwiązań" posiada akredytację PSTTSR, co oznacza, że szkolenie jest uwzględnione w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Szczegółowe informacje w zakładce: oferta szkoleniowa/I stopień TSR.

Kontakt: tsr@centrumrozwiazan.pl

Rejestracja na szkolenia: kwestionariusz zgłoszenia (belka po lewej: rejestracja na szkolenia).
 

WARSZTATY TEMATYCZNE - SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE - oferta jesienna 2017. ZAPRASZAMY!  -  2017-06-26

Poniższe warsztaty umożliwiają zaprojektowanie indywidualnej ścieżki dydaktycznej służącej spełnieniu jednego z kryteriów certyfikacji PSTTSR, tj. dodatkowych 100 godzin szkoleń w zakresie wybranych zagadnień klinicznych.

Tytuły i terminy realizacji warsztatów:

1."Zachowania autodestrukcyjne młodzieży - samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania" - BIAŁYSTOK.
Termin: 6-7 październik 2017.
REKRUTACJA W TOKU!

2. "Uzależnienia chemiczne i behawioralne w ujęciu TSR" - TORUŃ.
Termin: 25-26 listopad 2017.
Trener: A. Lewiński.
REKRUTACJA W TOKU!

3. "Uzależnienia chemiczne i behawioralne w ujęciu TSR - LUBLIN.
Termin: 25-26 listopad 2017.
Trener: J. Szczepkowski
REKRUTACJA W TOKU!

4. "TSR poza słowami - arteterapia i praca z ciałem"
Edycja jesienna: 18-19 listopad 2017.
Trenerzy: M. Frączek, Z. Robaczewska.
REKRUTACJA W TOKU!

Miejsce szkolenia: Toruń,
Cena: 500,00 zł (1 warsztat);
W przypadku udziału w większej liczbie warsztatów udzielamy bonifikaty - udział w dowolnym drugim warsztacie kosztuje 400,00 zł; w trzecim: 300,00 zł.
Warsztaty w małych grupach, dedykowane osobom, które ukończyły przynajmniej szkolenie podstawowe z zakresu TSR (I stopień TSR);
Osoby prowadzące: dr J. Szczepkowski, A. Lewiński i współpracownicy.

UWAGA! Istniej możliwość realizacji wybranych warsztatów w innych miejscowościach - na życzenie zorganizowanych grup!

"Centrum Rozwiązań" posiada akredytację PSTTSR, co oznacza, że szkolenia te są uwzględniane w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Kontakt: tsr@centrumrozwiazan.pl

 

SUPERWIZJA W TSR/PSR.   -  2017-06-26

Grupowa superwizja dla osób pracujących w nurcie PSR/TSR.

1. Grupa w Toruniu - 15 wrzesień 2017.
Godziny: 12-17.00 godz.
kontakt: tsr@centrumrozwiazan.pl

2. Grupa w Gdyni: termin do uzgodnienia.
Godziny: 6 godz.
Miejsce: ul. Traugutta 2E/1
kontakt do koordynatora: magdalena.bendryn@gmail.com

3. Grupa w Olsztynie: 9 grudzień 2017.
Godziny: 6 godz.
kontakt do koordynatora: niemier.agata@gmail.com

4. Grupa w Białymstoku - 8 październik 2017.
godz. 9-14.00

Cena: 150,00 zł/os.
Osoba prowadząca: dr J. Szczepkowski (superwizor PSTTSR).

Superwizja uwzględniana jest w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Kontakt: tsr@centrumrozwiazan.pl
 
Copyright (c) 2010 CR. All rights reserved. Design by: studio graficzne RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje