Szkolenia TSR - oferta


Jako osoby mające przyjemność i zaszczyt od wielu lat kierować pierwszymi w Polsce stacjonarnymi oddziałami terapii uzależnień, których programy oparte są o założenia TSR, dysponujemy dużym doświadczeniem w aplikacji tego podejścia do praktyki zawodowej związanej z pracą z młodzieżą, dorosłymi, jak i zespołem współpracowników. Nasze kompetencje w nauczaniu tej metody i wysoką jakość proponowanych szkoleń potwierdzają liczne rekomendacje.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach - aktualna oferta szkoleń


SZKOLENIA PODSTAWOWE - I stopień TSR Oferta zimowo-wiosenna 2017  -  2017-02-22

1. Edycja zimowa - TORUŃ
Terminy: 27-29.01.17; 25-26.02.17; 25-26.03.17.
Szkolenie w trakcie realizacji.

2.Edycja zimowa - DĄBROWA BIAŁOSTOCKA
Terminy: 3-6.02.17; 3-5.03.2017.
Szkolenie w trakcie realizacji.

3. Edycja zimowa - BIAŁYSTOK
Terminy: 9-12.02.17; 10-12.03.2017r.
Szkolenie w trakcie realizacji.

4. Edycja wiosenna - Żelazko, koło Ogrodzieńca
Terminy: 23-26.03.17; 28-30.04.2017.
REKRUTACJA W TOKU! ZAPRASZAMY!
Koordynator i zapisy: Sebastian Kołodziej, mail: sebix2@o2.pl

5.Edycja wiosenna - SŁUPSK
Terminy: 7-9.04.17; 13-14.05.17; 17-18.06.17.
REKRUTACJA W TOKU. ZAPRASZAMY!
Zostały jeszcze 4 miejsca!
Koordynator i zapisy: agac05@op.pl

6. Edycja wiosenna - SZCZECIN
Terminy: 31.03-02.04.17; 13-14.05.17; 3-4.06.17.
REKRUTACJA W TOKU. ZAPRASZAMY!
Zostały jeszcze 3 miejsca!
Koordynator i zapisy: eponova85@gmail.com lub przez stronę Centrum Rozwiązań

7. Edycja wiosenna - GDYNIA
Terminy: 22-23.04.17; 26-28.05.17; 24-25.06.17
REKRUTACJA W TOKU. ZAPRASZAMY!
Zostało jeszcze 5 miejsc!
Koordynator i zapisy: magdalena.bendryn@gmail.com lub przez stronę Centrum Rozwiązań

8. Edycja wiosenna - TORUŃ
Terminy: 07-09.04.17; 13-14.05.17; 17-18.06.2017.
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!
Kontakt: tsr@centrumrozwiazan.pl


Cena szkolenia: 1300,00 zł (istniej możliwość rozłożenia płatności - 600,00 zł, 400,00 zł, 300,00 zł)
Cena obejmuje:
- 70 godzin szkolenia (3+2+2 dni)
- certyfikat ukończenia szkolenia,
- bufet herbaciano-kawowy,
- bogaty pakiet materiałów dydaktycznych (w tym książka dotycząca tematyki TSR).

Trenerzy: dr J. Szczepkowski, mgr A. Lewiński oraz inni współpracownicy Centrum Rozwiązań.

"Centrum Rozwiązań" posiada akredytację PSTTSR, co oznacza, że szkolenie jest uwzględnione w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Szczegółowe informacje w zakładce: oferta szkoleniowa/I stopień TSR.

Kontakt: tsr@centrumrozwiazan.pl

Rejestracja na szkolenia: kwestionariusz zgłoszenia (belka po lewej: rejestracja na szkolenia).
 

SZKOŁA TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH. Szkolenia zaawansowane (II stopień TSR) - 2016.  -  2017-02-20

Szkolenia zaawansowane z zakresu TSR realizowane są w ramach Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, współtworzonej przez trzy wiodące w Polsce ośrodki szkoleniowe, tj. Centrum PSR, Centrum Rozwiązań i Laboratorium ETSR. Formuła taka daje sposobność nie tylko pogłębienia znajomości tajników TSR, ale także poznania odmiennych sposobów pracy trenerów, posiadających różne doświadczenia zawodowe.
Szczegółowe informacje na ten temat i kwestionariusz zgłoszenia na szkolenia zaawansowane znajdziecie na stronie: www.stsr.pl
(zapisy tylko przez wskazaną stronę).

Szkolenia realizowane w ramach projektu "Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach" i stanowią część ścieżki dydaktycznej umożliwiającej ubieganie się o certyfikaty PSTTSR.

Tematyka poszczególnych zjazdów:
I sesja: :"Ja, jako terapeuta - sesja rozwoju osobistego i zawodowego"
II sesja: "Ja i mój TSR - źródła teoretyczne, różne szkoły i modele TSR".
III sesja:."Psycho-patologia w ramach TSR" - praca ze zjawiskami uznawanymi za chorobowe.
IV sesja:"Współpraca ze specyficznymi kategoriami klientów - diady, rodzina, młodzież, dzieci".
V sesja "Praca z grupą w konwencji TSR oraz tematy wynikające ze specyficznych potrzeb grupy".


TERMINARZ SZKOLEŃ na rok 2017:

1. Edycja wiosenna - TORUŃ
Szkolenie w trakcie realizacji.
I sesja (10/12.02.2017)
II sesja (10/12.03.2017)
III sesja (7/9.04.2017)
IV sesja (12/14.05.2017)
V sesja (10/11.06.2017)

2. Edycja jesienna - Toruń
Termin zostaną dookreślone wkrótce.

 

WARSZTATY TEMATYCZNE - SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE - oferta 2017. ZAPRASZAMY!  -  2017-02-20

Poniższe warsztaty umożliwiają zaprojektowanie indywidualnej ścieżki dydaktycznej służącej spełnieniu jednego z kryteriów certyfikacji PSTTSR, tj. dodatkowych 100 godzin szkoleń w zakresie wybranych zagadnień klinicznych.

Tytuły i terminy realizacji warsztatów:

1."TSR poza słowami - arteterapia i praca z ciałem".
Edycja wiosenna: 18-19 marzec 2017.
REKRUTACJA W TOKU!

2."Uzależnienia chemiczne i behawioralne w ujęciu TSR".
Edycja wiosenna: 6-7 maj 2017.
REKRUTACJA W TOKU!

3."Zachowania autodestrukcyjne młodzieży - samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania"
Edycja wiosenna:3-4 czerwiec 2017.
REKRUTACJA W TOKU!

4."Współpraca z rodziną" -
Edycja jesienna: 9-10 wrzesień 2017.
REKRUTACJA W TOKU!

5."Zachowania autodestrukcyjne młodzieży - samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania"
Edycja jesienna:6-7 październik 2017.
REKRUTACJA W TOKU!

6."TSR przy tablicy - profilaktyka szkolna inaczej".
Edycja jesienna: 21-22 październik 2017. REKRUTACJA W TOKU!

Miejsce szkolenia: Toruń,
Cena: 500,00 zł (1 warsztat);
W przypadku udziału w większej liczbie warsztatów udzielamy bonifikaty - udział w dowolnym drugim warsztacie kosztuje 400,00 zł; w trzecim: 300,00 zł.
Warsztaty w małych grupach, dedykowane osobom, które ukończyły przynajmniej szkolenie podstawowe z zakresu TSR (I stopień TSR);
Osoby prowadzące: dr J. Szczepkowski, A. Lewiński i współpracownicy.

UWAGA! Istniej możliwość realizacji wybranych warsztatów w innych miejscowościach - na życzenie zorganizowanych grup!

"Centrum Rozwiązań" posiada akredytację PSTTSR, co oznacza, że szkolenia te są uwzględniane w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Kontakt: tsr@centrumrozwiazan.pl

 

SUPERWIZJA W TSR/PSR.   -  2017-02-13

Grupowa superwizja dla osób pracujących w nurcie PSR/TSR.

1. Grupa w Toruniu - 15 luty 2017
Godziny: 16-20.00 godz.
kontakt: tsr@centrumrozwiazan.pl

2. Grupa w Gdyni: termin do uzgodnienia.
Godziny: 6 godz.
Miejsce: ul. Traugutta 2E/1
kontakt do koordynatora: magdalena.bendryn@gmail.com

3. Grupa w Olsztynie: termin do uzgodnienia
Godziny: 6 godz.
kontakt do koordynatora: niemier.agata@gmail.com

4. Grupa w Białymstoku - 8 październik 2017
godz. 9-14.00

Cena: 200,00 zł/os.
Osoba prowadząca: dr J. Szczepkowski (superwizor PSTTSR).

Superwizja uwzględniana jest w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Kontakt: tsr@centrumrozwiazan.pl
 

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach


Steve de Shazer, Insoo Kim Berg - twórcy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
na fot. Steve de Shazer, Insoo Kim Berg

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach

(ang. Solution Focused Approach) oznacza nie tylko specyficzny nurt terapii, ale także znacznie szerszy zakres pojęciowy. Liczne przykłady aplikacji tego podejścia, oznaczającego określoną filozofię rozumienia i traktowania drugiego człowieka, odnajdujemy m.in. w obszarze ochrony zdrowia psychicznego, wychowania, edukacji (ang. Solution Focused Education), zarządzania zasobami ludzkimi w bussinesie, czy praktyce pracy socjalnej, itp. Ponadto model ten znajduje zastosowania zarówno w pracy z pojedynczymi osobami, jak i grupami. W odniesieniu zaś do zagadnienia terapii warto także zaznaczyć, że podejście to sprawdza się w pracy z klientami doświadczającymi różnych problemów, np. przemocy, depresji, uzależnień, bulimii i anoreksji, konfliktów małżeńńskich, itp. Dodatkowym potwierdzeniem jego użyteczności jest fakt, iż model ten został wcielony do pracy w różnych instytucjach w wielu krajach na całym świecie, a książki i artykuły o Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach zostały przetłumaczone na 14 języków.

Źródła TSR:

W Polsce idea Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Brief Therapy lub Brief Solution Focused Therapy) znana jest od początku lat 90. TSR w swoich założeniach nawiązuje do dorobku Miltona H. Ericksona oraz wybranych metod pracy rozwijanych w Mental Research Institute w Palo Alto w USA m. in. przez J. Weaklanda, P. Watzlawicka i R. Fischa. Istotny wkład w rozwój Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach wnieśli także W. H. O'Hanlon i M. Weiner Davis oraz S. de Shazer i I. K. Berg. Ci ostatni założyli w 1978 roku Brief Family Therapy Center w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozwijali to podejście nadając mu specyficzny wymiar. W modelu tym odnajdujemy także odwołania do koncepcji podejścia narracyjnego M. White'a oraz idei społecznego konstruktywizmu P. Bergera i T. Luckmanna.

Filozofia centralna:

Jak mawiają osoby praktykujące TSR prawdziwymi autorami tego podejścia, niezależnie od jego ródeł i korzeni wspomnianych uprzednio, są sami klienci. To od nich można nauczyć się zarówno tego, co jest pomocne w poszukiwaniu właściwych rozwiązań, jak również tego, co się nie sprawdza. Stąd najważniejsze założenia modelu TSR można sprowadzić do tzw. filozofii centralnej, której tezy odnoszą się nie tylko do terapeutów, ale także do samych klientów:
Jeśli coś DZIAŁA - rób tego więcej.
Zasada ta wskazuje, że warto powtarzać te czynności i zachowania, co do których jesteśmy przekonani, że są pomocne. Fakt, że określone działania sprawdziły się uprzednio świadczy o tym, że dana osoba, sama wie jak i co robić, czasami tylko nie jest tego w pełni świadoma.
Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej. RÓB COŒ INNEGO.
Równie ważna jest świadomość i określenie tego, co nie działa. Wielokrotnie doświadczamy takiego przekonania w kontaktach z naszymi klientami. Istotne jest jednak, gdzie upatrujemy tego ródeł. TSR podpowiada wówczas, aby się zatrzymać, zwolnić i przyjrzeć się raz jeszcze temu dokąd i w jaki sposób zmierzamy w pracy z naszym klientem. Z jakim skutkiem? Czy działania, które podejmujemy rzeczywiście przynoszą rezultaty? Jeżeli odpowiedź jest przecząca warto zaprzestać robienia tego, co jest nieskuteczne i poszukać innego, choćby najprostszego rozwiązania, które coś zmieni w tej sytuacji, w jej kontekście. Większość ludzi ma mylne przekonanie, że jeśli problem jest poważny i skomplikowany, to rozwiązanie również jest skomplikowane, trudne do wprowadzenia w życie. Wygląda to logicznie, ale tak nie jest. TSR podpowiada, aby nie komplikować sytuacji i zaczynać od najprostszych rozwiązań.
Jeśli coś się NIE ZEPSUŁO - NIE NAPRAWIAJ tego.
Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach zakłada pewien minimalizm w działaniach pomocowych sprowadzający się do pracy nad celami, które określa przy pomocy terapeuty, sam klient. To klient ostatecznie rozstrzyga, czego potrzebuje i co jest mu pomocne.

Konwersacja pomiędzy terapeutą i pacjentem jako główna siła terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

Podstawowe założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

  • Klienci posiadają zasoby i siły potrzebne do zmiany swojej sytuacji. Najczęściej, zgłaszając się do terapeuty z problemem, klienci nie myślą o swoich zasobach. Terapeuta pomaga klientowi dostrzec, nazwać, zidentyfikować i wykorzystać te zasoby dla osiągnięcia pożądanej zmiany.
  • Koncentracja na zasobach. Terapeuta szuka tego co działa, co się sprawdza, koncentrując się na zasobach klientów - mniej na problemie, czy na deficytach. Zauważono, że koncentracja na mocnych stronach i zasobach klientów zwiększa motywację do zmiany.
  • Małe zmiany wywołują duże zmiany. Zadaniem terapeuty jest pomóc klientowi zainicjować małą zmianę, aby klient mógł dalej realizować swoje osobiste cele (por. Milton H. Erickson - metafora śnieżnej kuli).
  • Rzeczywistością jest to, co klient wnosi na rozmowę terapeutyczną - punktem odniesienia dla terapeuty jest rzeczywistość taka, jaką przedstawia klient (por. Konstrukcjonizm Społeczny - Berger i Luckman).
  • Koncentracja na rozwiązaniach, a nie na problemach. Nie trzeba znać ogromnej ilości szczegółów dotyczących problemu, aby wygenerować rozwiązanie. Często rozwiązania, które pojawiają się w procesie terapii nie są bezpośrednio związane ze zgłaszanym problemem.
  • Klient jest ekspertem. To klient decyduje o swoim życiu, dokonuje wyborów, zna swoje zasoby. To klient określa cele terapii. Zakłada to równorzędną relację klient-terapeuta, podmiotowość klienta.
  • Większość klientów współpracuje. Zjawisko tzw. "oporu w terapii" jest tu koncepcją mało przydatną. To terapeuta ma być na tyle elastyczny, żeby zaprosić klienta do współpracy. Nawet klienci, którzy zostali skierowani na terapię i twierdzą, że problemu nie widzą, decyzją o przyjściu zapraszają nas do współpracy.
  • Zwykle istnieją wyjątki od problemu. Wyjątki są to momenty, kiedy klient lepiej radził sobie z problemem, bądź problem nie występował. Zadaniem terapeuty jest pomóc klientom je zidentyfikować, rozszerzyć i wzmocnić. Tu odwołujemy się głównie do przeszłości, czasem do teraźniejszości.Copyright (c) 2010 CR. All rights reserved. Design by: studio graficzne RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje