Terapia
Skoncentrowana
na Rozwiązaniach

To filozofia i idea którą propagujemy

Centrum Rozwiązań

Centrum Rozwiązań jest instytucją, której celem jest propagowanie idei Podejścia i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w różnych obszarach praktyki zawodowej. Model ten znajduje coraz większe zastosowanie zarówno w terapii, jak i szeroko rozumianej pomocy psychologicznej. Ponadto wykorzystywany jest w wielu innych pozaterapeutycznych obszarach działalności, takich jak edukacja, wychowanie, praca socjalna, resocjalizacja czy zarządzanie zasobami ludzkimi, itp.

Czytaj więcej

CR

Centrum Rozwiązań jako jeden z wiodących ośrodków szkoleniowych uzyskało rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Na język nasz można patrzeć jak na stare miasto:
plątanina uliczek i placów, starych i nowych domów…
L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, paragraf 18

Aktualności

2018-10-30

NOWA OFERTA TSR1 BIAŁYSTOK 2018/2019

OFERTA SZKOLENIOWA – 2019 już opublikowana – patrz podstrona: oferta szkoleniowa.

Zgodnie z zapowiedziami w połowie grudnia uruchomimy nasz KANAŁ YOUTUBE  CENTRUM ROZWIĄZAŃ – szczegóły wkrótce!

 

Czytaj więcej
Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej