Terapia
Skoncentrowana
na Rozwiązaniach

To filozofia i idea którą propagujemy

Centrum Rozwiązań

Centrum Rozwiązań jest instytucją, której celem jest propagowanie idei Podejścia i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w różnych obszarach praktyki zawodowej. Model TSR znajduje coraz większe zastosowanie zarówno w terapii, jak i szeroko rozumianej pomocy psychologicznej. Ponadto terapia skoncentrowana na rozwiązaniach wykorzystywana jest w wielu innych pozaterapeutycznych obszarach działalności, takich jak edukacja, wychowanie, praca socjalna, resocjalizacja czy zarządzanie zasobami ludzkimi, itp.

Czytaj więcej

CR

Centrum Rozwiązań jako jeden z wiodących ośrodków szkoleniowych uzyskało rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Na język nasz można patrzeć jak na stare miasto:
plątanina uliczek i placów, starych i nowych domów…
L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, paragraf 18

Aktualności

2021-05-22

IV Letnie spotkania z TSR i Centrum Rozwiązań 16-18 lipca 2021

Jak co roku zapraszamy do Kaczego Bagna na Warmii na Letnie Spotkania… W programie m.in. warsztaty specjalistyczne, superwizje, warsztaty rozwojowe, wieczorne Polaków rozmowy i cała moc atrakcji…więcej w zakładce: szkolenia/oferta szkoleniowa.

Czytaj więcej

Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej