Terapia
Skoncentrowana
na Rozwiązaniach

To filozofia i idea którą propagujemy

Centrum Rozwiązań

Centrum Rozwiązań jest instytucją, której celem jest propagowanie idei Podejścia i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w różnych obszarach praktyki zawodowej. Model ten znajduje coraz większe zastosowanie zarówno w terapii, jak i szeroko rozumianej pomocy psychologicznej. Ponadto wykorzystywany jest w wielu innych pozaterapeutycznych obszarach działalności, takich jak edukacja, wychowanie, praca socjalna, resocjalizacja czy zarządzanie zasobami ludzkimi, itp.

Czytaj więcej

CR

Centrum Rozwiązań jako jeden z wiodących ośrodków szkoleniowych uzyskało rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Na język nasz można patrzeć jak na stare miasto:
plątanina uliczek i placów, starych i nowych domów…
L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, paragraf 18

Aktualności

2018-10-30

NOWA OFERTA TSR1 BIAŁYSTOK 2018/2019

W związku z licznymi zapytaniami uruchamiamy nabór na nową edycję szkolenia podstawowego z TSR w Białymstoku. Początek już w grudniu br. Szczegóły na podstronie: oferta szkoleniowa.

Ofertę na I półrocze 2019 opublikujemy na naszej stronie na początku grudnia br.

Czytaj więcej
Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej