2017-03-12

Ogólnopolska Konferencja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach „Poza techniką – indywidualny styl w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach” Toruń 9-10 czerwca 2017.

Pragniemy poinformować Państwa, że Zarząd PSTTSR ponownie powierzył organizację dorocznej konferencji środowisku toruńskiemu. Tytuł tegorocznego spotkania: Poza techniką indywidualny styl w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Tytuł konferencji nawiązuje do twierdzenia, iż to nie techniki czynią terapię, a w tym przypadku konstytuują model TSR. To sposób ich użycia jest kluczowy, podobnie jak w przypadku młotka. Narzędzie to może służyć do wbijania gwoździ lub jako przedmiot wykorzystany do wyrządzenia komuś krzywdy. Ponadto intencją organizatorów jest stworzenie okazji do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami odnośnie osobistego, indywidualnego stylu terapeutycznego, jaki praktykujemy na co dzień.