3. Grupa lubelska (grupa zamknieta) ON-LINE

Superwizja w nurcie TSR

Podejście do superwizji często odzwierciedla podejście stosowane wobec klientów. Koncepcje koncentrujące się na problemach mogą przyczyniać się do nadmiernej autodeprecjacji osób superwizowanych, pogłębiając ich niepewność co do własnych kompetencji. Mogą także skutkować brakiem postawy otwartości i pogłębiać ich poczucie niskiej wartości oraz zagubienia. Z kolei konstruktywistyczne podejście w terapii, na którym opiera się TSR, ma na celu budowanie poczucia kompetencji klientów, stąd może także i powinno znaleźć zastosowanie w superwizji. Superwizja w konwencji PSR jest użytecznym narzędziem w budowaniu, wzmacnianiu i poszerzaniu mocnych stron terapeutów, pracowników socjalnych, wychowawców, itp., ich umiejętności i sukcesów. Celem tak rozumianej superwizji jest ułatwienie rozwoju zawodowego kompetentnego profesjonalisty, poprzez wskazywanie i wzmacnianie pozytywnych aspektów jego zawodowego funkcjonowania.

Numer grupy i terminsuperwizji: …..

Informacje osuperwizji:

 • Liczba godzin dydaktycznych: 4-5 (zależnie od wielkości grupy w przypadku superwizji grupowej i 1 godzina w przypadku superwizji indywidualnej).
 • Koszt: 180,00 zł (ta sama cena w odniesieniu do superwizji indywidualnej i grupowej).

Superwizor:

 • dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. UKW (terapeuta, trener i superwizor TSR PSTTSR)

Cele superwizji:

 • Rozwój umiejętności pomocowych i wzrost kompetencji merytorycznych w zakresie pracy z klientami.
 • Wymiana wzajemnych doświadczeń zawodowych.
 • Monitorowanie własnej pracy z klientami.
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Program superwizji (zależny od treści wnoszonych przez uczestników:

 • Superwizja skoncentrowana na rozwoju kompetencji zawodowych uczestników.
 • Superwizja skoncentrowana na budowaniu zespołu pracowniczego.
 • Superwizja skoncentrowana na budowaniu programu terapeutycznego/wychowawczego/resocjalizacyjnego, itp. danej instytucji.

Superiwizje on-line:

 • Odbywa się za pomocą platformy zoom; materiały dydaktyczne dostępne na platformie moodle CR.
 • Faktury za superwizję zostaną wystawione zgodnie z danymi zawartymi w formularzu zgłoszeniowym i przesłane mailowo do uczestników.
 • Zaświadczenie o odbyciu superwizji wystawiane są na życzenie uczestnika (werscja elektroniczna).

Procedura rejestracji:

 1. Wypełnij i wyślij kwestionariusz zgłoszenia.
 2. Otrzymasz maila z potwierdzeniem, że Twoje zgłoszenie dotarło do „CR” (wstępna kwalifikacja).
 3. Na 2-3 dnidniprzed planowanym terminem superwizjiotrzymasz maila z informacjami organizacyjnymi i nr konta, na które trzeba wpłacić
  opłatęsuperwizyjna i link do zooma.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
3-grupa-lubelska-grupa-zamknieta-on-line

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem szkoleń Crentrum Rozwiązań (który dostępny jest na stronie internetowej).

Wyrażam zgodę na przetważanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwiązań.

Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej