Aktualności

2011-11-05

Program certyfikacji osób pracujących w nurcie PSR/TSR

Osoby pracujące w nurcie TSR mogą ubiegać się o Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (w przygotowaniu) lub Konsultanta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (obowiązuje od 28.03.2012). Kryteria ubiegania się o certyfikat Konsultanta PSR:

  • ukończone min. 200 godzin szkoleń akredytowanych,
  • udokumentowana własna praca rozwojowa (min. 100 godzin: trening interpersonalny, własna terapia, superwizja,itp.),
  • udokumentowana praca z ludźmi – praktyka, min. 3 lata,
  • członkostwo w PST-TSR,
  • rekomendacje dwóch członków Rady Merytorycznej PST-TSR.

Więcej informacji na stronie: www.psttsr.pl

1 3 4 5
Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej