Grupa 1. TSR 2 – EDYCJA ONLINE

Kurs zaawansowany TSR

Celem szkolenia II stopnia TSR jest pogłębienie znajomości modelu TSR i rozwój umiejętności pomocowych. Ukończenie szkolenia daje możliwość samodzielnego posługiwania się tą metodą w stopniu zaawansowanym. Warunkiem zapisu na szkolenie jest ukończone szkolenie TSR I stopnia w wymiarze min. 70 godzin w ośrodku szkoleniowym akredytowanym przy PSTTSR.

Termin szkolenia:

 • I sesja: 27-29.09.2024
 • II sesja: 18-20.10.2024
 • III sesja: 22-24.11.2024
 • IV sesja: 20-22.12.2024
 • V sesja: 10-12.01.2025

Informacje o szkoleniu:

 • Liczba godzin dydaktycznych: 15 dni = 140 godz.
 • Wymogi związane z zaliczeniem: 100% obecności i aktywny udział. Absencja wymaga nadrobienia zajęć z inną grupą; realizacja zleconych prac domowych (m.in.: lektura wybranych pozycji dot. TSR, genogram rodziny, itp.), nagranie i prezentacja 2 sesji terapeutycznych w ramach superwizji.
 • Koszt: 3100,00 zł (możliwość rozłożenia na płatności 4×700,00 i 300,00 zł). Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne, dyplom potwierdzający ukończenie, bufet herbaciano-kawowy (wersja stacjonarna), pakiet materiałów dydaktycznych.
 • Dla osób, które w momencie zapisu są członkami PSTTSR (Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) obowiązuje zniżka w wysokości 10%. Uzyskanie statusu członka PSTTSR po rozpoczęciu szkolenia nie daje możliwości zniżki.

Trenerzy:

 • dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. UKW (terapeuta, trener i superwizor TSR PSTTSR)
 • Artur Lewiński (terapeuta, trener i superwizor TSR PSTTSR)
 • Joanna Roch (terapeuta TSR; trener TSR CR, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w procesie certyfikacji)
 • Katarzyna Szafrańska-Lejman (psycholog, terapeuta TSR, trener TSR CR; terapeuta ericksonowski w procesie certyfikacji
 • visiting-trainers (trenerzy ze współpracujących z CR ośrodków szkoleniowych)

Cele szkolenia:

 • Rozwój osobisty i zawodowy uczestników,
 • Poznanie założeń i narzędzi TSR na poziomie zaawansowanym,
 • Poznanie założeń teoretycznych dot. m.in. społecznego konstrukcjonizmu, podejścia systemowego, itp.,
 • Pogłębienie umiejętności posługiwania się metodą TSR w praktyce,
 • Poznanie różnic i podobieństw w różnych sub-modelach TSR.

Program szkolenia:

 • I sesja: Ja, jako terapeuta – sesja rozwoju osobistego i zawodowego
 • II sesja: Ja i mój TSR – źródła teoretyczne, różne szkoły i modele TSR
 • III sesja: Psycho-patologia w ramach TSR” – praca ze zjawiskami uznawanymi za chorobowe
 • IV sesja: Współpraca ze specyficznymi kategoriami klientów – diady, rodzina, młodzież, dzieci
 • V sesja: Praca z grupą w konwencji TSR oraz tematy wynikające ze specyficznych potrzeb grupy

Metody i środki:

 • Aktywne metody pracy
 • Prezentacja nagrań sesji terapeutycznych
 • Mikroedukacja
 • Ćwiczenia w małych grupach, itp.

Bogaty pakiet materiałów dydaktycznych dostępnych na platformie moodle CR (dostęp kodowany), m.in.:

 • Autorskie skrypty dotyczące wybranych zagadnień TSR
 • Materiały do ćwiczeń
 • Prezentacje multimedialne
 • Nagrania autentycznych sesji terapeutycznych (prezentacja i analiza – dla uczestników stenogramy)
 • Tłumaczenia wybranych opracowań anglojęzycznych z zakresu TSR, niedostępnych dla szerszego kręgu odbiorców
 • Konkretne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystywane w pracy z klientami

Szkolenia on-line:

 • Odbywa się za pomocą platformy zoom; materiały dydaktyczne dostępne na platformie moodle CR.
 • Rejestracja: po dokonaniu rejestracji i opłaceniu szkolenia uczestnik na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia otrzyma maila z linkiem do platformy zoom i kodem dostępu do materiałów.
 • Faktury za szkolenie zostaną wystawione zgodnie z danymi zawartymi w formularzu zgłoszeniowym i przesłane mailowo do uczestników.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: dyplom ukończenia szkolenia zostanie przesłany w formie papierowej na wskazany adres.

Procedura rejestracji:

 1. Wypełnij i wyślij kwestionariusz zgłoszenia.
 2. Otrzymasz maila z potwierdzeniem, że Twoje zgłoszenie dotarło do „CR” (wstępna kwalifikacja).
 3. Na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia otrzymasz maila z informacjami organizacyjnymi i nr konta, na które trzeba wpłacić opłatę szkoleniową.
 4. Po dokonaniu płatności prosimy o wysłanie maila potwierdzającego ten fakt.
 5. Po jego otrzymaniu i weryfikacji wpłaty na koncie bankowym na kilka dni przed terminem szkolenia prześlemy wiadomość z hasłem dostępu do materiałów i linkiem do platformy zoom.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
grupa-1-tsr-2-edycja-online

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem szkoleń Crentrum Rozwiązań (który dostępny jest na stronie internetowej).

Wyrażam zgodę na przetważanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwiązań.

Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej