Grupa 16. Edycja POPOŁUDNIOWA – ONLINE

Termin szkolenia: 04.09.2024 – 21.11.2024
Zajęcia w godzinach 16.30-20.30

 • I sesja: 04-05.09; 11-12.09; 25-26.09.2024
 • II sesja: 02-03.10; 16-17.10; 06-07.11.2024
 • III sesja: 13-14.11; 20-21.11.2024

Informacje o szkoleniu:

 • Liczba godzin dydaktycznych: 8 dni = 70 godz.
 • Wymogi związane z zaliczeniem: 100% obecności i aktywny udział.
  Absencja wymaga nadrobienia zajęć z inną grupą.
 • Koszt: 2100,00 zł (możliwość rozłożenia na 3 płatności x 700,00 zł). Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne, dyplom potwierdzający ukończenie, pakiet materiałów dydaktycznych.
 • Uczestnicy: Szkolenie adresowane jest do absolwentów lub studentów kierunków związanych z pomaganiem ludziom, takich jak: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia, praca socjalna, medycyna, itp.

Trenerzy:

 • dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. UKW (terapeuta, trener i superwizor TSR PSTTSR)
 • mgr Artur Lewiński (terapeuta, trener i superwizor TSR PSTTSR)
 • mgr Joanna Roch (terapeuta TSR; trener TSR CR, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w procesie certyfikacji)
 • mgr Katarzyna Szafrańska-Lejman (terapeuta TSR, trener TSR CR, terapeuta ericksonowski w procesie certyfikacji)

Cele szkolenia:

 • Poznanie podstawowych założeń i narzędzi TSR.
 • Opanowanie w podstawowym zakresie umiejętności posługiwania się metodą TSR w praktyce.

Program szkolenia:

 • Założenia i źródła TSR
 • Pomocne umiejętności i postawa „niewiedzy”
 • Tworzenie kontekstu spotkania
 • Formowanie celu pracy terapeutycznej
 • Tworzenie obrazu rzeczywistości po osiągnięciu celu
 • Poszukiwanie w przeszłości i teraźniejszości klienta elementów „świata bez problemu”
 • Praca w oparciu o wyjątki
 • Określanie najbliższych kroków w kierunku osiągnięcia celu
 • Monitorowanie wprowadzanych zmian
 • Pomocne techniki

Metody i środki:

 • Aktywne metody pracy
 • Prezentacja nagrań sesji terapeutycznych
 • Mikroedukacja
 • Ćwiczenia w małych grupach, itp.

Bogaty pakiet materiałów dydaktycznych dostępnych na platformie moodle CR (dostęp kodowany), m.in.:

 • Autorskie skrypty dotyczące wybranych zagadnień TSR
 • Materiały do ćwiczeń
 • Prezentacje multimedialne
 • Nagrania autentycznych sesji terapeutycznych (prezentacja i analiza – dla uczestników stenogramy)
 • Tłumaczenia wybranych opracowań anglojęzycznych z zakresu TSR, niedostępnych dla szerszego kręgu odbiorców
 • Konkretne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystywane w pracy z klientami

Szkolenia on-line:

 • Odbywa się za pomocą platformy Zoom; materiały dydaktyczne dostępne na platformie Moodle CR.
 • Rejestracja: po dokonaniu rejestracji na ok. 3 tygodnie przed szkoleniem uczestnik otrzyma maila z informacjami organizacyjnymi (m.in. nr konta).
 • Faktury za szkolenie zostaną wystawione zgodnie z danymi zawartymi w formularzu zgłoszeniowym i przesłane mailowo do uczestników.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: dyplom ukończenia szkolenia zostanie przesłany w formie papierowej na wskazany adres.

Procedura rejestracji:

 1. Wypełnij i wyślij kwestionariusz zgłoszenia.
 2. Otrzymasz maila z potwierdzeniem, że Twoje zgłoszenie dotarło do „CR” (wstępna kwalifikacja).
 3. Na 3-4 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia otrzymasz maila z informacjami organizacyjnymi i nr konta, na które trzeba wpłacić opłatę szkoleniową.
 4. Po dokonaniu płatności prosimy o wysłanie maila potwierdzającego ten fakt.
 5. Po jego otrzymaniu i weryfikacji wpłaty na koncie bankowym na kilka dni przed szkoleniem prześlemy wiadomość z linkiem do platformy zoom i hasłem dostępu do materiałów szkoleniowych.

Uwaga:

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Ponadto „Centrum Rozwiązań” zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w razie gdy na szkolenie nie zgłosi się odpowiednia liczba osób. W takim przypadku dokonujemy zwrotu wpłaconej opłaty szkoleniowej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
grupa-16-edycja-popoludniowa-online

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem szkoleń Crentrum Rozwiązań (który dostępny jest na stronie internetowej).

Wyrażam zgodę na przetważanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwiązań.

Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej