Grupa 17. Edycja weekendowa ONLINE

Kurs podstawowy – celem szkolenia I stopnia TSR jest zapoznanie uczestników z modelem TSR i rozwój umiejętności pomocowych. Ukończenie szkolenia daje możliwość samodzielnego posługiwania się tą metodą w stopniu podstawowym.

Termin szkolenia:

 • I sesja: 18-20.10.2024
 • II sesja: 08-10.11.2024
 • III sesja: 07-08.12.2024

Informacje o szkoleniu:

 • Liczba godzin dydaktycznych: 8 dni = 70 godz.
 • Wymogi związane z zaliczeniem: 100% obecności i aktywny udział.
  Absencja wymaga nadrobienia zajęć z inną grupą.
 • Koszt: 2100,00 zł (możliwość rozłożenia na 3 płatności x 700,00 zł). Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne, dyplom potwierdzający ukończenie.
 • Uczestnicy: Szkolenie adresowane jest do absolwentów lub studentów kierunków związanych z pomaganiem ludziom, takich jak: psychologia, pedagogika,
  resocjalizacja, socjologia, praca socjalna, medycyna, itp.

Trenerzy:

 • dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. UKW (terapeuta, trener i superwizor TSR PSTTSR)
 • Artur Lewiński (terapeuta, trener i superwizor TSR PSTTSR)
 • Joanna Roch (terapeuta TSR; trener TSR CR, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w procesie certyfikacji)

Cele szkolenia:

 • Poznanie podstawowych założeń i narzędzi TSR.
 • Opanowanie w podstawowym zakresie umiejętności posługiwania się metodą TSR w praktyce.
  resocjalizacja, socjologia, praca socjalna, medycyna, itp.

Program szkolenia:

 • Założenia i źródła TSR
 • Pomocne umiejętności i postawa „niewiedzy”
 • Tworzenie kontekstu spotkania
 • Formowanie celu pracy terapeutycznej
 • Tworzenie obrazu rzeczywistości po osiągnięciu celu
 • Poszukiwanie w przeszłości i teraźniejszości klienta elementów „świata bez problemu”
 • Praca w oparciu o wyjątki
 • Określanie najbliższych kroków w kierunku osiągnięcia celu
 • Monitorowanie wprowadzanych zmian
 • Pomocne techniki

Metody i środki:

 • Aktywne metody pracy
 • Prezentacja nagrań sesji terapeutycznych
 • Mikroedukacja
 • Ćwiczenia w małych grupach, itp.

Bogaty pakiet materiałów dydaktycznych dostępnych na platformie moodle CR (dostęp kodowany), m.in.:

 • Autorskie skrypty dotyczące wybranych zagadnień TSR
 • Materiały do ćwiczeń
 • Prezentacje multimedialne
 • Nagrania autentycznych sesji terapeutycznych (prezentacja i analiza – dla uczestników stenogramy)
 • Tłumaczenia wybranych opracowań anglojęzycznych z zakresu TSR, niedostępnych dla szerszego kręgu odbiorców
 • Konkretne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystywane w pracy z klientami
 • Autorska książka z zakresu TSR: J. Szczepkowski, „Praca socjalna. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach” lub „Terapia młodzieży z problemem
  narkotykowym. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach”

Procedura rejestracji:

 1. Wypełnij i wyślij kwestionariusz zgłoszenia.
 2. Otrzymasz maila z potwierdzeniem, że Twoje zgłoszenie dotarło do „CR” (wstępna kwalifikacja).
 3. Na 3-4 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia otrzymasz maila z informacjami organizacyjnymi i nr konta, na które trzeba wpłacić opłatę szkoleniową.
 4. Po dokonaniu płatności prosimy o wysłanie maila potwierdzającego ten fakt.
 5. Po jego otrzymaniu i weryfikacji wpłaty na koncie bankowym na kilka dni przed szkoleniem prześlemy wiadomość z hasłem dostępu do materiałów szkoleniowych (platforma moodle CR – dostęp przez stronę: www.centrumrozwiązan.pl).

Uwaga:

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Ponadto „Centrum Rozwiązań” zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w razie gdy na szkolenie nie zgłosi się odpowiednia liczba osób. W takim przypadku dokonujemy zwrotu wpłaconej opłaty szkoleniowej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
grupa-17-edycja-weekendowa-online

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem szkoleń Crentrum Rozwiązań (który dostępny jest na stronie internetowej).

Wyrażam zgodę na przetważanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwiązań.

Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej