Materiały szkoleniowe

Jako wieloletni praktycy staramy się dzielić naszym doświadczeniem. Stąd też uczestnikom naszych szkoleń udostępniamy bogaty pakiet materiałów multimedialnych, który obejmuje m.in.:

  • skrypty szkoleniowe,
  • prezentacje multimedialne,
  • nagrania instruktażowe,
  • ćwiczenia,
  • narzędzia do pracy z klientami, itp.

Materiały są osadzone na platformie moodle Centrum Rozwiązań (https://centrumrozwiazan.pl/moodle)

Dostęp jest kodowany, uczestnicy uzyskują stosowne hasło do danego kursu po zakwalifikowania do grupy szkoleniowej i zaksięgowaniu płatności.

Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej