Szkolenie TSR

 

OFERTA 2020

SZKOLENIA PODSTAWOWE – I stopień TSR

Szkolenia w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej mogą być realizowane w tradycyjnej formie, hybrydowej lub w trybie online.

 

6. Edycja on-line  2020
Terminy:  08-10.05.20; 30-31.05.20; 13-14.06.2020.
Szkolenie w trakcie realizacji.

 

7. Edycja jesienna – TORUŃ 2020
Terminy:  11.09-13.09.20;  10-11.010.2020; 07-08.11.2020.
REKRUTACJA W TOKU! ZAPRASZAMY!
Zapisz się

 

8. Edycja jesienna – OLSZTYN 2020
Terminy:  25-27.09.20; 17-18.10.20; 14-15.11.2020.
REKRUTACJA W TOKU! ZAPRASZAMY!
Zapisz się

 

9. Edycja jesienna – BIAŁYSTOK 2020
Terminy: 16-18.10.20; 24-25.10.20; 21-22.11.2020.
REKRUTACJA W TOKU! ZAPRASZAMY!
Zapisz się

 

10. Edycja jesienna SŁUPS – 2020
Terminy: 02-04.10.20; 07-08.11.20; 28-29.11.2020.
REKRUTACJA W TOKU! ZAPRASZAMY!
Zapisz się

 

Cena szkolenia TSR1: 1600,00 zł (istniej możliwość rozłożenia płatności – 600,00 zł, 500,00 zł, 500,00 zł).

Cena obejmuje:
– 70 godzin szkolenia (3+2+2 dni)
– certyfikat ukończenia szkolenia,
– bufet herbaciano-kawowy,
– bogaty pakiet materiałów dydaktycznych (w tym książka dotycząca tematyki TSR).

Trenerzy: dr hab. J. Szczepkowski, prof. UMK; mgr A. Lewiński oraz inni współpracownicy Centrum Rozwiązań.

„Centrum Rozwiązań” posiada akredytację PSTTSR, co oznacza, że szkolenie jest uwzględnione w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Szczegółowe informacje w zakładce: I stopień TSR

 

 

SZKOŁA TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH – szkolenia zaawansowane             (II stopień TSR)

Szkolenia zaawansowane z zakresu TSR realizowane są w ramach Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, współtworzonej przez trzy wiodące w Polsce ośrodki szkoleniowe, tj. Centrum PSR, Centrum Rozwiązań i Laboratorium ETSR.
Szczegółowe informacje na ten temat i kwestionariusz zgłoszenia na szkolenia zaawansowane znajdziecie na stronie: www.stsr.pl
(zapisy tylko przez wskazaną stronę).

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach” i stanowią część ścieżki dydaktycznej umożliwiającej ubieganie się o certyfikaty PSTTSR.

Tematyka poszczególnych zjazdów:
I sesja: :”Ja, jako terapeuta – sesja rozwoju osobistego i zawodowego”
II sesja: „Ja i mój TSR – źródła teoretyczne, różne szkoły i modele TSR”.
III sesja:.”Psycho-patologia w ramach TSR” – praca ze zjawiskami uznawanymi za chorobowe.
IV sesja:”Współpraca ze specyficznymi kategoriami klientów – diady, rodzina, młodzież, dzieci”.
V sesja „Praca z grupą w konwencji TSR oraz tematy wynikające ze specyficznych potrzeb grupy”.

Najbliższa edycja toruńska TSR II (zapisy tylko przez stronę: www.stsr.pl):

21-23 lutego 2020

27-29 marca 2020

24-26 kwietnia 2020

8-10 maja 2020

13-14 czerwca 2020

Zapisy tylko przez stronę: www.stsr.pl

 

SUPERWIZJA W TSR/PSR

Grupowa superwizja dla osób pracujących w nurcie PSR/TSR.

1. Grupa warszawska (grupa zamknieta)

Termin: 05.06.2020 (on-line).

Godziny: 09-13.00.

Zapisz się

2. Grupa białostocka 

Termin: termin do uzgodnienia.

Godziny: 15-20.00.

Zapisz się

3. Grupa olsztyńska 

Termin: termin do uzgodnienia.

Godziny: 15-20.00.

Zapisz się

Cena: 150,00 zł/os.
Osoba prowadząca: dr hab. J. Szczepkowski, prof. UMK (superwizor PSTTSR).

Superwizja uwzględniana jest w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Kontakt: tsr@centrumrozwiazan.pl

 

WARSZTATY TEMATYCZNE – szkolenia specjalistyczne

Poniższe warsztaty umożliwiają zaprojektowanie indywidualnej ścieżki dydaktycznej służącej spełnieniu jednego z kryteriów certyfikacji PSTTSR, tj. dodatkowych 100 godzin szkoleń w zakresie wybranych zagadnień klinicznych.

1. „TSR poza słowami” – TORUŃ.
Edycja zimowa 2020: 18-19.04.2020
Trener: Artur Lewiński, Joanna Roch.

Ze względu na charakter szkolenia – ZAPROPONUJEMY NOWY TERMIN, kiedy sytuacja epidemiczna w kraju pozwoli na spotkania grupowe.

Zapisz się

2. „Uzależnienia chemiczne i behawioralne z perspektywy TSR” – warsztat on-line.

Edycja lenia: 20-21.06.2020.
Trener: Jacek Szczepkowski, Joanna Roch.
REKRUTACJA W TOKU. ZAPRASZAMY!

Tematyka warsztatu:

  • rozumienie uzależnienia jako nawyku oraz rola diagnoza,
  • diagnoza celów terapii,
  • istotne kierunki pracy (zwiększanie możliwości wyborów klienta, zmiana destrukcyjnego nawyku, rozwijanie umiejętności podejmowania właściwych z punktu widzenia wyborów egzystencjalnych decyzji ),
  • nawroty w uzależnieniach a TSR.
  • wskazówki do konstruowania programu terapeutycznych w oparciu o TSR.

Koszt: 400,00 zł

Zapisz się

 

 

Cena: 600,00 zł (1 warsztat);
W przypadku udziału w większej liczbie warsztatów udzielamy bonifikaty – udział w dowolnym drugim warsztacie kosztuje 500,00 zł; w trzecim: 400,00 zł.
Warsztaty w małych grupach, dedykowane osobom, które ukończyły przynajmniej szkolenie podstawowe z zakresu TSR (I stopień TSR).

UWAGA! Istniej możliwość realizacji wybranych warsztatów w innych miejscowościach – na życzenie zorganizowanych grup!

„Centrum Rozwiązań” posiada akredytację PSTTSR, co oznacza, że szkolenia te są uwzględniane w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Kontakt: tsr@centrumrozwiazan.pl

 

WARSZTATY SPECJALNE

 

 

Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej