Szkolenie TSR

OFERTA 2021

W związku z  sytuacją epidemiczną nasze szkolenia realizujemy aktualnie w trybie on-line. Wykorzystujemy do tego profesjonalną wersję platformy zoom i moodle, na której udostępniamy materiały interaktywne dla uczestników. Przyjęte przez nas rozwiązania zapewniają pełną funkcjonalność warsztatową umożliwiając bezpośredni kontakt i ćwiczenia praktyczne.

Zależnie od rozwoju sytuacji pandemicznej nasza oferta będzie modyfikowana.

 

 

SZKOLENIA PODSTAWOWE – I stopień TSR (oferta na II półrocze 2021)

 

1. Edycja letnia/wakacyjna  – ON-LINE 2021

Terminy: 02-04.07.21; 07-08.08.21; 29.08.2021; 19.09.21.

SZKOLENIE W REALIZACJI.

 

2. Edycja jesienna  2021  – stacjonarne TORUŃ

Terminy: 10-12.09.21; 02-03.10. 21; 30-31.10.21;

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA.

Uwaga: szkolenie w stacjonarnej formie, w przypadku niekorzystnych warunków pandemicznych forma hybrydowa.

Zapisz się

 

3. Edycja jesienno-zimowa 2021 – stacjonarne TORUŃ

Terminy: 15-17.10.21; 06-07.11.21;  04-05.12.21;

REKRUTACJA W TOKU. ZAPRASZAMY.

Uwaga: szkolenie w stacjonarnej formie, w przypadku niekorzystnych warunków pandemicznych forma hybrydowa.

Zapisz się

 

4. Edycja jesienno-zimowa popołudniowa 2021 – ON-LINE

Terminy: 22-23.09.21; 29-30.09.21;  13-14.10.21; 03.-04.11.21; 17-18.11.21; 01-02.12.21; 08-09.12.21.

Szkolenie realizowane w godz.: 16.30-20.30.

REKRUTACJA W TOKU. ZAPRASZAMY.

Uwaga: szkolenie niezależnie od warunków pandemicznych planowane jest w formie on-line.

Zapisz się

 

5. Edycja jesienno-zimowa  weekendowa 2021 – ON-LINE

Terminy: 22-24.10.21; 20-21.11.21;  04-05.12.21;

Szkolenie realizowane w godz.: 9.00-16.00.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. Zapisy wyłącznie na listę rezerwową.

Uwaga: szkolenie niezależnie od warunków pandemicznych planowane jest w formie on-line.

Zapisz się

 

 

Cena szkolenia TSR1: 1600,00 zł (istniej możliwość rozłożenia płatności – 600,00 zł, 500,00 zł, 500,00 zł).

Cena obejmuje:
– 70 godzin szkolenia (3+2+2 dni)
– certyfikat ukończenia szkolenia,
– bufet herbaciano-kawowy,
– bogaty pakiet materiałów dydaktycznych (w tym książka dotycząca tematyki TSR).

Trenerzy: dr hab. J. Szczepkowski, prof. UMK; Artur Lewiński oraz inni współpracownicy Centrum Rozwiązań.

„Centrum Rozwiązań” posiada akredytację PSTTSR, co oznacza, że szkolenie jest uwzględnione w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Szczegółowe informacje w zakładce: I stopień TSR

 

WARSZTATY TEMATYCZNE – szkolenia specjalistyczne

Poniższe warsztaty umożliwiają zaprojektowanie indywidualnej ścieżki dydaktycznej służącej spełnieniu jednego z kryteriów certyfikacji PSTTSR, tj. dodatkowych 100 godzin szkoleń w zakresie wybranych zagadnień klinicznych.

„Wirtualny świat młodzieży – przestrzeń realnych wyzwań i źródło zasobów klienta” – warsztat on-line.

Edycja jesienna: 22.10.21 (godz. 17-20) i 23.10.21 (godz. 9-16.00) – łącznie 12 h.
Trener: Joanna Roch
REKRUTACJA W TOKU. ZAPRASZAMY!

koszt: 250,00 zł

Zapisz się

 

„Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne i zaburzenia odżywiania” – warsztat on-line.

Edycja jesienna ON-LINE: 06-07.11.2021.
Trener: Jacek Szczepkowski.
REKRUTACJA W TOKU. ZAPRASZAMY!

koszt: 450,00 zł

Zapisz się

Cena: 600,00 zł (1 warsztat). W przypadku udziału w większej liczbie warsztatów udzielamy bonifikaty – udział w dowolnym drugim warsztacie kosztuje 500,00 zł; w trzecim: 450,00 zł.
Warsztaty w małych grupach, dedykowane osobom, które ukończyły przynajmniej szkolenie podstawowe z zakresu TSR (I stopień TSR).

UWAGA! Istniej możliwość realizacji wybranych warsztatów w innych miejscowościach – na życzenie zorganizowanych grup!

„Centrum Rozwiązań” posiada akredytację PSTTSR, co oznacza, że szkolenia te są uwzględniane w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

 

 

SZKOŁA TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH – szkolenia zaawansowane                  (II stopień TSR)

Szkolenia zaawansowane z zakresu TSR realizowane są w ramach Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, współtworzonej przez trzy wiodące w Polsce ośrodki szkoleniowe, tj. Centrum PSR, Centrum Rozwiązań i Laboratorium ETSR.
Szczegółowe informacje na ten temat i kwestionariusz zgłoszenia na szkolenia zaawansowane znajdziecie na stronie: www.stsr.pl (zapisy tylko przez wskazaną stronę).

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach” i stanowią część ścieżki dydaktycznej umożliwiającej ubieganie się o certyfikaty PSTTSR.

Tematyka poszczególnych zjazdów:
I sesja: :”Ja, jako terapeuta – sesja rozwoju osobistego i zawodowego”
II sesja: „Ja i mój TSR – źródła teoretyczne, różne szkoły i modele TSR”.
III sesja:.”Psycho-patologia w ramach TSR” – praca ze zjawiskami uznawanymi za chorobowe.
IV sesja:”Współpraca ze specyficznymi kategoriami klientów – diady, rodzina, młodzież, dzieci”.
V sesja „Praca z grupą w konwencji TSR oraz tematy wynikające ze specyficznych potrzeb grupy”.

 

Szkolenie zaawansowane TSR2 – edycja toruńska wiosenna 2021 – online 

Terminy:19-21.03; 9-11.04; 7-9.05; 28-30.05; 12-13.06.2021

SZKOLENIE W REALIZACJI.

 

Szkolenie zaawansowane TSR2 – edycja toruńska jesienna 2021/22 – hybrydowa 

Terminy: 17-19.09.2021; 15-17.10.2021; 19-21.11.2021; 10-12.12.2021; 15-16.01 2022.

(zapisy tylko przez stronę STSR: http://stsr.pl/index.php/kalendarz-szkolen/)

Uwaga: wersja hybrydowa tzn. jeśli warunki epidemiczne nie pozwolą na realizację szkolenia w formule tradycyjnej przewidujemy możliwość realizacji zajęć w formie on-line.

 

 

SUPERWIZJA (TSR/PSR)

Grupowa superwizja dla osób pracujących w nurcie PSR/TSR

1. Grupa warszawska (grupa zamknieta) ON-LINE

Termin: 17.09.2021 (on-line).

Godziny: 09-13.00.

Zapisz się

2. Grupa białostocka (grupa zamknięta) ON-LINE

Termin: 27.09.2021.

Godziny: 18.30-21.00.

Zapisz się

3. Grupa olsztyńska (grupa zamknieta) ON-LINE

Termin: do ustalenia po wakacjach 2021 (on-line).

Godziny: 16.30-20.30.

Zapisz się

4. Grupa lubelska (grupa zamknieta) ON-LINE

Termin: 21.10.2021.

Godziny: 17-20.00.

Zapisz się

5. Grupa on – line (nowa) ON-LINE

Termin: 23.09.2021

Godziny: 17.00-20.00

 

Cena: 150,00 zł/os.
Osoba prowadząca: dr hab. J. Szczepkowski, prof. UMK (superwizor PSTTSR).

Superwizja uwzględniana jest w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Kontakt: tsr@centrumrozwiazan.pl

 

 

Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej