Oferta szkoleniowa

SZKOLENIA PODSTAWOWE – I stopień TSR

OFERTA JESIEŃ 2018

6. Edycja jesienna – BIAŁYSTOK
Terminy: 07-09.09.18; 6-7.10.18; 10-11.11.2018.
SZKOLENIE W TRAKCIE REALIZACJI.

Zapisz się

7. Edycja jesienna – SŁUPSK
Terminy: 14-16.09.18; 20-21.10.18; 17-18.11.2018.
SZKOLENIE W TRAKCIE REALIZACJI.

Zapisz się

8. Edycja jesienna – TORUŃ
Terminy: 28-30.09.18; 20-21.10.18; 24-25.11.2018.
SZKOLENIE W TRAKCIE REALIZACJI.

Zapisz się

9. Edycja jesienna – OLSZTYN
Terminy: 12-14.10.18; 10-11.11.18; 1-2.12.2018.
SZKOLENIE W TRAKCIE REALIZACJI.

Zapisz się

10. Edycja jesienna – WROCŁAW

Terminy: październik – listopad 2018.

SZKOLENIE W TRAKCIE REALIZACJI.

Zapisz się

11. Edycja zimowa – BIAŁYSTOK 2018/2019

Terminy: 07-09.12.18; 12-13.01.19; 02-03.02.2019.

REKRUTACJA W TOKU! ZAPRASZAMY.

Zapisz się

 

Cena szkolenia TSR1: 1400,00 zł (istniej możliwość rozłożenia płatności – 600,00 zł, 400,00 zł, 400,00 zł).

Cena obejmuje:
– 70 godzin szkolenia (3+2+2 dni)
– certyfikat ukończenia szkolenia,
– bufet herbaciano-kawowy,
– bogaty pakiet materiałów dydaktycznych (w tym książka dotycząca tematyki TSR).

Trenerzy: dr J. Szczepkowski, mgr A. Lewiński oraz inni współpracownicy Centrum Rozwiązań.

„Centrum Rozwiązań” posiada akredytację PSTTSR, co oznacza, że szkolenie jest uwzględnione w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Szczegółowe informacje w zakładce: I stopień TSR

 

SZKOŁA TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH – szkolenia zaawansowane (II stopień TSR) – 2016

Szkolenia zaawansowane z zakresu TSR realizowane są w ramach Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, współtworzonej przez trzy wiodące w Polsce ośrodki szkoleniowe, tj. Centrum PSR, Centrum Rozwiązań i Laboratorium ETSR. Formuła taka daje sposobność nie tylko pogłębienia znajomości tajników TSR, ale także poznania odmiennych sposobów pracy trenerów, posiadających różne doświadczenia zawodowe.
Szczegółowe informacje na ten temat i kwestionariusz zgłoszenia na szkolenia zaawansowane znajdziecie na stronie: www.stsr.pl
(zapisy tylko przez wskazaną stronę).

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach” i stanowią część ścieżki dydaktycznej umożliwiającej ubieganie się o certyfikaty PSTTSR.

Tematyka poszczególnych zjazdów:
I sesja: :”Ja, jako terapeuta – sesja rozwoju osobistego i zawodowego”
II sesja: „Ja i mój TSR – źródła teoretyczne, różne szkoły i modele TSR”.
III sesja:.”Psycho-patologia w ramach TSR” – praca ze zjawiskami uznawanymi za chorobowe.
IV sesja:”Współpraca ze specyficznymi kategoriami klientów – diady, rodzina, młodzież, dzieci”.
V sesja „Praca z grupą w konwencji TSR oraz tematy wynikające ze specyficznych potrzeb grupy”.

REKRUTACJA W TOKU:
Edycja jesienno-zimowa 2018/19 – Toruń
I sesja (07-09.09.2018)
II sesja (26-28.10.2018)
III sesja (16-18.11.2018)
IV sesja (07-09.12.2018)
V sesja (12-13.01.2019)

Zapisy przez stronę: www.stsr.pl

Zostało jeszcze kilka miejsc!

SUPERWIZJA W TSR/PSR

Grupowa superwizja dla osób pracujących w nurcie PSR/TSR.

1. Grupa w Toruniu.

Termin: 29 wrzesień 2018

Godziny: 09-14.00.

Grupa zamknięta.

Zapisz się

Cena: 150,00 zł/os.
Osoba prowadząca: dr J. Szczepkowski (superwizor PSTTSR).

Superwizja uwzględniana jest w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Kontakt: tsr@centrumrozwiazan.pl

 

WARSZTATY TEMATYCZNE – szkolenia specjalistyczne – oferta 2018

Poniższe warsztaty umożliwiają zaprojektowanie indywidualnej ścieżki dydaktycznej służącej spełnieniu jednego z kryteriów certyfikacji PSTTSR, tj. dodatkowych 100 godzin szkoleń w zakresie wybranych zagadnień klinicznych.

NOWA OFERTA 2018

4.”Uzależnienia chemiczne i behawioralne z perspektywy TSR” – TORUŃ.
Edycja jesienna: 10-11 listopad 2018.
Trener: Jacek Szczepkowski, Inga Leszniewska
REKRUTACJA W TOKU! ZAPRASZAMY

Zapisz się

5. „Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania” – SŁUPSK.
Edycja jesienna: 6-7 październik 2018.
Trener: Jacek Szczepkowski.
SZKOLENIE ZREALIZOWANE.

Zapisz się

Cena: 500,00 zł (1 warsztat);
W przypadku udziału w większej liczbie warsztatów udzielamy bonifikaty – udział w dowolnym drugim warsztacie kosztuje 400,00 zł; w trzecim: 300,00 zł.
Warsztaty w małych grupach, dedykowane osobom, które ukończyły przynajmniej szkolenie podstawowe z zakresu TSR (I stopień TSR);
Osoby prowadzące: dr J. Szczepkowski, A. Lewiński i współpracownicy.

UWAGA! Istniej możliwość realizacji wybranych warsztatów w innych miejscowościach – na życzenie zorganizowanych grup!

„Centrum Rozwiązań” posiada akredytację PSTTSR, co oznacza, że szkolenia te są uwzględniane w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Kontakt: tsr@centrumrozwiazan.pl

 

 

Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej