Szkolenie TSR

OFERTA 2022 (I półrocze)

W związku z  sytuacją epidemiczną nasze szkolenia realizujemy aktualnie w trybie on-line. Wykorzystujemy do tego profesjonalną wersję platformy zoom i moodle, na której udostępniamy materiały interaktywne dla uczestników. Przyjęte przez nas rozwiązania zapewniają pełną funkcjonalność warsztatową umożliwiając bezpośredni kontakt i ćwiczenia praktyczne. Mamy jednak nadzieję, że wiosną będzie już możliwość realizacji szkoleń stacjonarnych.

Zależnie od rozwoju sytuacji pandemicznej nasza oferta będzie modyfikowana.

 

SZKOLENIA PODSTAWOWE – I stopień TSR

 

1. Edycja zimowa 2021/22: STACJONARNE – OSTRÓDA

Terminy: 27-30.12.21; 13,20.01.2021; 10.02.2022

REKRUTACJA W TOKU. ZAPRASZAMY!

Uwaga: szkolenie w stacjonarnej formie, w przypadku niekorzystnych warunków pandemicznych forma hybrydowa.

Zapisz się

 

2. Edycja zimowa  2022  – ONLINE

Terminy: 04-05.02.22; 05-06.03. 22; 02-03.04.22;

REKRUTACJA W TOKU. ZAPRASZAMY!

Uwaga: szkolenie w trybie online, niezależnie od warunków pandemicznych.

Zapisz się

 

3. Edycja zImowo-wiosenna 2022:  POPOŁUDNIOWA – ONLINE

Terminy: 17.02.22; 24.02.22; 03.03.22; 10.03.22; 17.03.22; 24.03.22; 31.03.22; 07.04.22; 21.04.22; 28.04.22; 12.05.22; 19.05.22; 02.06.22; 09.06.22.

Szkolenie realizowane w godz.: 16.30-20.30.

REKRUTACJA W TOKU. ZAPRASZAMY!

Uwaga: szkolenie niezależnie od warunków pandemicznych planowane jest w formie on-line.

Zapisz się

 

4. Edycja zimowo-wiosenna 2022: STACJONARNE TORUŃ
Terminy: 25-27.02.22; 12-13.03.22;  02-03.04.22;

REKRUTACJA W TOKU. ZAPRASZAMY!

Uwaga: szkolenie w stacjonarnej formie, w przypadku niekorzystnych warunków pandemicznych forma hybrydowa.

Zapisz się

 

Cena szkolenia TSR1: 1800,00 zł (istniej możliwość rozłożenia płatności – 600,00 zł, 600,00 zł, 600,00 zł).

Cena obejmuje:
– 70 godzin szkolenia (3+2+2 dni)
– certyfikat ukończenia szkolenia,
– bufet herbaciano-kawowy (szkolenia stacjonarne),
– bogaty pakiet materiałów dydaktycznych.

Trenerzy: dr hab. J. Szczepkowski, prof. UKW; Artur Lewiński oraz inni współpracownicy Centrum Rozwiązań.

„Centrum Rozwiązań” posiada akredytację PSTTSR, co oznacza, że szkolenie jest uwzględnione w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Szczegółowe informacje w zakładce: I stopień TSR

 

WARSZTATY TEMATYCZNE – szkolenia specjalistyczne

Poniższe warsztaty umożliwiają zaprojektowanie indywidualnej ścieżki dydaktycznej służącej spełnieniu jednego z kryteriów certyfikacji PSTTSR, tj. dodatkowych 100 godzin szkoleń w zakresie wybranych zagadnień klinicznych.

„TSR POZA SŁOWAMI” – warsztat STACJONARNY.

Termin: 19-20.03.2022 (20 godzin)
Trener: Artur Lewiński

koszt: 500,00 zł

Zapisz się

 

„WIRTUALNY ŚWIAT MŁODZIEŻY – PRZESTRZEŃ REALNYCH WYZWAŃ I ŹRÓDŁO ZASOBÓW KLIENTA” – warsztat ONLINE.

Termin: zostanie dookreślony wkrótce.
Trener: Joanna Roch

koszt: 400,00 zł

Zapisz się

 

„UZALEŻNIENIA CHEMICZNE I BEHAWIORALNE Z PERSPEKTYWY TSR” – warsztat ONLINE.

Termin: 02-03.04.2022.
Trener: Jacek Szczepkowski.

koszt: 500,00 zł

Uwaga: szkolenie niezależnie od warunków pandemicznych planowane jest w formie on-line.

Zapisz się

 

„METAFORYCZNY OGRÓD ZMIANY I ROZWOJU – PRACA KARTAMI METAFORYCZNYMI” – warsztat STACJONARNY.

Termin: 14-15.05.2022.
Trener: Alicja Misiukajtis .

koszt: 400,00 zł

Uwaga: szkolenie zostanie zrealizowane tylko w formie stacjonarnej jeśli warunki pandemiczne na to pozwolą.

Zapisz się

Warsztaty w małych grupach, dedykowane osobom, które ukończyły przynajmniej szkolenie podstawowe z zakresu TSR (I stopień TSR).

UWAGA! Istniej możliwość realizacji wybranych warsztatów w innych miejscowościach – na życzenie zorganizowanych grup!

„Centrum Rozwiązań” posiada akredytację PSTTSR, co oznacza, że szkolenia te są uwzględniane w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

 

 

SZKOLENIE ZAAWANSOWANE  – II stopień TSR

Szkolenia zaawansowane realizowane w Centrum Rozwiązań stanowią część ścieżki dydaktycznej umożliwiającej ubieganie się o certyfikaty PSTTSR.

Tematyka poszczególnych zjazdów:
I sesja: :”Ja, jako terapeuta – sesja rozwoju osobistego i zawodowego”
II sesja: „Ja i mój TSR – źródła teoretyczne, różne szkoły i modele TSR”.
III sesja:.”Psycho-patologia w ramach TSR” – praca ze zjawiskami uznawanymi za chorobowe.
IV sesja:”Współpraca ze specyficznymi kategoriami klientów – diady, rodzina, młodzież, dzieci”.
V sesja „Praca z grupą w konwencji TSR oraz tematy wynikające ze specyficznych potrzeb grupy”.

 

1. Szkolenie zaawansowane TSR2  2022: STACJONARNE – KATOWICE 

Terminy:18-20.02.22; 18-20.03.22; 01-03.04.22; 22-24.04.22; 14-15.05.22

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.

Uwaga: szkolenie w stacjonarnej formie, w przypadku niekorzystnych warunków pandemicznych forma hybrydowa.

Zapisz się

 

2. Szkolenie zaawansowane TSR2  2022: STACJONARNE – TORUŃ 

Terminy:25-27.02.22; 25-27.03.22; 08-10.04.22; 20-22.05.22; 04-05.06.22

REKRUTACJA W TOKU. ZAPRASZAMY!

Uwaga: szkolenie w stacjonarnej formie, w przypadku niekorzystnych warunków pandemicznych forma hybrydowa.

Zapisz się

 

Cena szkolenia TSR1: 2800,00 zł (istniej możliwość rozłożenia płatności – 4 x 600,00 i 400,00 zł).

Cena obejmuje:
– 140 godzin szkolenia (3+2+2 dni)
– certyfikat ukończenia szkolenia,
– bufet herbaciano-kawowy (szkolenia stacjonarne),
– bogaty pakiet materiałów dydaktycznych.

Trenerzy: dr hab. J. Szczepkowski, prof. UKW; Artur Lewiński , J. Roch oraz inni współpracownicy Centrum Rozwiązań.

„Centrum Rozwiązań” posiada akredytację PSTTSR, co oznacza, że szkolenie jest uwzględnione w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Szczegółowe informacje w zakładce: I stopień TSR

SUPERWIZJA (TSR/PSR)

Grupowa superwizja dla osób pracujących w nurcie PSR/TSR.

1. Grupa warszawska (grupa zamknieta) ON-LINE

Termin: 14.01.2022; 11.02.2022; 11.03.2022; 08.04.2022; 13.05.2022; 10.06.2022 (on-line).

Godziny: 09-13.00.

2. Grupa białostocka (grupa zamknięta) ON-LINE

Termin:

Godziny: 18.30-21.00.

3. Grupa lubelska (grupa zamknieta) ON-LINE

Termin:

Godziny: 17-20.00.

4. Grupa on – line (nowa) ON-LINE

Termin:

Godziny: 17.00-20.00

 

Cena: 180,00 zł/os.
Osoba prowadząca: dr hab. J. Szczepkowski, prof. UKW (superwizor PSTTSR).

Superwizja uwzględniana jest w procesie certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Kontakt: tsr@centrumrozwiazan.pl

 

 

Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej