Polityka prywatności

Szanowni Państwo, w firmie CENTRUM ROZWIĄZAŃ przywiązujemy szczególną wagę do prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych naszych klientów. W trosce o Państwa komfort, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz plikach „cookie”, wykorzystywanych przez naszą stronę internetową. Poniższe informacje zostały przygotowane zgodnie z RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych są:

Centrum Rozwiązań Jacek Szczepkowski, ul. Gazowa 35, 87-100 Toruń, NIP: 9561364023,
tel.: +48 691 774 417, e-mail: tsr@centrumrozwiazan.pl

Centrum Rozwiązań Artur Lewiński, ul. Matejki 8, 87-100 Toruń, NIP: 8791849930,
tel.: +48 502 267 953, e-mail: tsr@centrumrozwiazan.pl

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności – zapraszamy do kontaktu.

 

Dane osobowe i prywatność

Jeżeli zdecydujecie się Państwo skorzystać z usług CENTRUM ROZWIĄZAŃ zostaniecie poproszeni o podanie nam swoich danych osobowych. Wasze dane przetwarzane będą przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych ze świad­czeniem oferowanych przez CENTRUM ROZWIĄZAŃ usług.

 

Cele przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach:

 • realizacji zamówionych produktów i usług, a w szczególności zapewnienie Państwu możliwości skorzystania z oferowanych przez CENTRUM ROZWIĄZAŃ szkoleń, superwizji, kursów i innych aktualnych wydarzeń,
 • zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu internetowego: www.centrumrozwiazan.pl,
 • komunikacji z klientem: w ramach strony www.centrumrozwiazan.pl możecie Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, co pozwala nam odpowiadać na Państwa potrzeby i wątpliwości,
 • marketingowych: Państwa dane osobowe przetwarzamy także w celu przygotowania i przedstawiania Państwu informacji o aktualnej ofercie produktów oraz usług.

 

Podstawa przetwarzania danych:

Podstawą prawną przetwarzania danych otrzymanych przed 25 maja 2018r. jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych otrzymanych po 25 maja 2018r. jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f RODO.

W zależności od podejmowanych przez Państwa czynności, mogą to być:

 • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • Państwa zgoda wyrażona w formularzu rejestracyjnym – jeśli zdecydujecie się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • dochodzenia lub obrona ewen­tualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Państwa danych jest zawsze dobrowolne i co ważne, w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. Skutkiem niepodania danych może być np. brak możliwości korzystania z usług CENTRUM ROZWIĄZAŃ.

 

Możliwość cofnięcia zgody

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych (zwłaszcza zwią­zany z rachunkowością i obowiązkiem podatkowym),
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartymi umowami,
 • cofniecie Państwo zgodę na przetwarzanie danych,
 • uwzględnimy Państwa sprzeciw wobec przetwarzania danych w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

 

Prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw,
 • prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 

Ciasteczka – pliki cookies

Pliki cookies to zbiór technologii powszechnie stosowanych w sieci Internet, przechowywanych na Państwa urządzeniu końcowym (komputer, tablet, telefon komórkowy, etc). Możecie Państwo samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików „cookies” za pomocą ustawień przeglądarki. Zablokowanie plików „cookies” może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się na poszczególne szkolenia i tym samym skorzystania z oferowanej przez nas usługi.


Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • prezentacja treści – zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
 • obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www)
 • statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

 

Odbiorcy danych / usługi zewnętrzne

W związku z naszą działalnością korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).
Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Państwa danych:

 • Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • Dostawcy oprogramowania i usług służących do komunikacji z Państwem,
 • >Firmy świadczące usługi księgowe dla CENTRUM ROZWIĄZAŃ,
 • Podmioty zapewniające usługi marketingowe.

Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione przez CENTRUM ROZWIĄZAŃ organom państwowym na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej