Rekomendacje

Rekomendacje

Od kilkunastu lat realizujemy szkolenia dla różnych grup zawodowych, m.in. pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych i przedstawicieli służb mundurowych dotyczące specyfiki i metod pracy z klientami, pacjentami, czy wychowankami. Współpracowaliśmy z wieloma instytucjami, w tym m.in. z :

  • Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w Toruniu, Olsztynie, Białymstoku,
  • Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
  • Caritas Diecezji Toruńskiej,
  • Powiatowym Urzędem Pracy w Toruniu,
  • Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Różanymstoku, itp.

Uczestnicy niezmiennie wysoko oceniają nasze szkolenia zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Potwierdzeniem naszych kompetencji są m.in. rekomendacje, jakich udzieliły nam ww. instytucje.

Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej