Rekomendacje i współpraca

Rekomendacje

Od kilkunastu lat realizujemy szkolenia dla różnych grup zawodowych, m.in. pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych i przedstawicieli służb mundurowych dotyczące specyfiki i metod pracy z klientami, pacjentami, czy wychowankami. Współpracowaliśmy z wieloma instytucjami, w tym m.in. z :

  • Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w Toruniu, Olsztynie, Białymstoku,
  • Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
  • Caritas Diecezji Toruńskiej,
  • Powiatowym Urzędem Pracy w Toruniu,
  • Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Różanymstoku, itp.

Uczestnicy niezmiennie wysoko oceniają nasze szkolenia zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Potwierdzeniem naszych kompetencji są m.in. rekomendacje, jakich udzieliły nam ww. instytucje.

Anne Marie Schuller
Psycholog kliniczny, mistrz praktyk NLP, od wielu lat pracuje z dziećmi i rodzinami. Jej wykształcenie i doświadczenie zawodowe obejmują różne modele terapeutyczne, w tym podejścia: systemowe i krótkoterminowe. Od 6 lat jest konsultantem ds. strategii szkoleniowych w jednej z jednostek NHS w Wielkiej Brytanii (National Health Service), gdzie tworzy i prowadzi programy treningowe dla praktyków pracujących z rodzinami; doradza członkom komisji w sprawach strategii treningowych, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnonarodowym. Ma doświadczenie w coachingu kadr kierowniczych. Jest honorowym wykładowcą miejscowego uniwersytetu.
mgr Tomasz Świtek
Magister profilaktyki społecznej i resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel i prowadzący Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Posiad certyfikat Instytutu Korzybskiego w Belgii w zakresie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz hipnoterapii ericksonowskiej, trener treningu grupowego II° Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członek European Brief Therapy Association.
Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej