Skuteczność TSR – badania

W poniższym linku znajdziecie Państwo w języku angielskim listę badań nad skutecznością Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach przeprowadzonych w różnych obszarach praktyki pomocowej. Lista zapoczątkowana została przez dr. A. Macdonalda, psychiatrę, terapeutę i superwizora SFBT, a kontynuowana jest przez Europejskie Stowarzyszenie Terapii Krótkoterminowej (EBTA).

http://blog.ebta.nu/wp-content/uploads/2017/12/SFTOCT2017.pdf

Yvonne Dolan
Co mówią badania o Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach?

Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach to oparte na dowodach empirycznych podejście do psychoterapii, które badane jest od wczesnych lat 80-tych. Jest to jedno z niewielu podejść w psychoterapii, którego początki były „oparte na dowodach”, a nie „oparte na teorii” (jak większość innych modeli). Jego twórcy, Steve de Shazer, Insoo Kim Berg i ich zespół obserwowali sesje terapeutyczne i skrupulatnie odnotowywali, co takiego robił terapeuta, co działało dla klienta i przesuwało go w kierunku wyznaczonego celu, a następnie instruowali terapeutę, żeby robił tego więcej (Lipchik, i wsp., 2012).
Na przestrzeni około dziesięciu lat pojawił się zestaw interwencji wraz z ogólnym stylem klinicznym, który najlepiej można opisać jako kooperatywny, oparty na współpracy i skoncentrowany na opisach rozwiązań – w przeciwieństwie do bardziej interpretacyjnych, instruujących lub konfrontacyjnych i skupionych na opisach problemów podejść. Takie indukcyjne podejście, w przeciwieństwie do podejścia dedukcyjnego (w większości innych modeli terapeutycznych), doprowadziło do tego, co jest obecnie standardową praktyką Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach poddana była dużej liczbie badań empirycznych, wystarczającej, aby uznać ją w dwóch ostatnich metaanalizach za „opartą na dowodach” przez wiele federalnych i stanowych agencji i instytucji, takich jak, m.in. Krajowy Rejestr Programów i Praktyk Opartych na Dowodach SAMHSA (NREPP).

 • Przeprowadzono 77 badań empirycznych dotyczących skuteczności Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
 • Przeprowadzono 2 metaanalizy (Kim, 2008, Stams, et al, 2006) i 2 przeglądy systematyczne,
 • Łącznie, dane dotyczące skuteczności pochodzą z ponad 2800 przypadków,
 • Badania przeprowadzono w warunkach „prawdziwego świata” (badania „efektywność” vs. „skuteczność”), więc wyniki można uogólnić.
 • Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest równie skuteczna dla wszystkich klas społecznych, efektów nie różnicuje status socjo-ekonomiczny klientów.
 • Wielkości efektów mieszczą się w zakresie od małego do średniego – takie same można znaleźć w metaanalizach dla innych praktyk opartych na dowodach, takich jak CBT i IPT (Terapia Behawioralno-Poznawcza i Terapia Interpersonalna).
 • Ogólny wskaźnik sukcesu wynosi średnio 60% przy 3-5 sesjach.

Wnioski z dwóch metaanaliz i systematycznych przeglądów oraz ogólna konkluzja z najnowszych badań naukowych nad Krótkoterminową Terapią Skoncentrowaną na Rozwiązaniach wskazują, że jest ona skutecznym podejściem w terapii problemów psychologicznych, z podobnymi wielkościami efektów jak w innych opartych na dowodach podejściach. Dodatkowo efekty te osiągane są przy mniejszej przeciętnej liczbie sesji i przy zastosowaniu bardziej łagodnego podejścia (Gingerich i in., 2012, Trepper i Franklin, 2012). Oznacza to, że w większym stopniu oparte na współpracy podejście SFBT nie zakłada konfrontacji ani interpretacji, ani nawet nie wymaga akceptacji podstawowych założeń, jak w przypadku większości innych modeli psychoterapii. Biorąc pod uwagę równoważną skuteczność, krótszy czas trwania i bardziej łagodne podejście, Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest uważana za doskonały pierwszy wybór spośród różnych opartych na dowodach podejść do psychoterapii dla większości problemów psychologicznych, behawioralnych i relacyjnych.

Referencje:

 • Gingerich, W.J., Kim, J. S., & MacDonald, A. J. (2012). Solution-Focused Brief Therapy outcome research. In Cynthia Franklin, Terry S. Trepper, Wallace J. Gingerich, & Eric E. McCollum (Eds), Solution-Focused Brief Therapy: A handbook of evidence-based practice. New York: Oxford University Press, pp. 95-111.
 • Kim, J. (2008). Examining the effectiveness of solution-focused brief therapy: A meta-analysis. Research on Social Work Practice, 32, 49-64.
 • Lipchik, E., Derks, J, LaCourt, M., & Nunnally, E. (2012). The evolution of Solution-Focused Brief Therapy. In Cynthia Franklin, Terry S. Trepper, Wallace J. Gingerich, & Eric E. McCollum (Eds), Solution-Focused Brief Therapy: A handbook of evidence-based practice. New York: Oxford University Press, pp. 3-19.
 • Stams G. J. J., Dekovic, M., Buist K., & de Vries, L. (2006)  Effectiviteit van oplossingsgerichte korte therapie: een meta-analyse (Efficacy of solution focused brief therapy: a meta-analysis).  Gedragstherapie 39, 81-95.
 • Trepper, T. S., & Franlin, C. (2012). The future of research in Solution-Focused Brief Therapy. In Cynthia Franklin, Terry S. Trepper, Wallace J. Gingerich, & Eric E. McCollum (Eds), Solution-Focused Brief Therapy: A handbook of evidence-based practice. New York: Oxford University Press, pp. 405-412.

Oryginał artykułu:

https://solutionfocused.net/research/

Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej