UZALEŻNIENIA CHEMICZNE I BEHAWIORALNE Z PERSPEKTYWY TSR – warsztat online

Warsztat specjalistyczny – online

Celem szkolenia  jest pogłębienie znajomości modelu TSR i rozwój umiejętności pomocowych w pracy z osobami uzależnionymi.

Termin szkolenia: 29-30.11.2024

Informacje o szkoleniu:

 • Liczba godzin dydaktycznych: 20 godz.
 • Wymogi związane z zaliczeniem: obecność i aktywny udział
 • Koszt: 650,00 zł

Trenerzy:

 • dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. UKW (specjalista terapii uzależnień, terapeuta, trener i superwizor TSR PSTTSR)
 • mgr Katarzyna Szafrańska-Lejman (specjalista terapii uzależnień, terapeuta TSR PSTTSR, trener TSR CR, terapeuta ericksonowski)
 • mgr J. Roch (specjalista terapii uzależnień, terapeuta TSR PSTTSR, psychoterapeuta dzieci i młodzieży)

Cele szkolenia:

 • Rozwój osobisty i zawodowy uczestników,
 • Poznanie założeń i narzędzi TSR wykorzystywanych w pracy z osobami uzależnionymi
 • Pogłębienie umiejętności posługiwania się metodą TSR w praktyce,
 • Poznanie różnic i podobieństw w różnych sub-modelach TSR.

Program szkolenia:

 • rozumienie uzależnienia jako nawyku oraz rola diagnoza,
 • diagnoza celów terapii,
 • istotne kierunki pracy (zwiększanie możliwości wyborów klienta, zmiana destrukcyjnego nawyku, rozwijanie umiejętności podejmowania właściwych z punktu widzenia wyborów egzystencjalnych decyzji ) – model z Brugii,
 • nawroty w uzależnieniach a TSR,
 • wskazówki do konstruowania programu terapeutycznych w oparciu o TSR.

Metody i środki:

 • Aktywne metody pracy
 • Prezentacja nagrań sesji terapeutycznych
 • Mikroedukacja
 • Ćwiczenia w małych grupach, itp.

Bogaty pakiet materiałów dydaktycznych dostępnych na platformie moodle CR (dostęp kodowany), m.in.:

 • Autorskie skrypty dotyczące przedmiotowego zagadnienia
 • Materiały do ćwiczeń
 • Prezentacje multimedialne
 • Nagrania autentycznych sesji terapeutycznych (prezentacja i analiza – dla uczestników stenogramy)
 • Tłumaczenia wybranych opracowań anglojęzycznych z zakresu TSR, niedostępnych dla szerszego kręgu odbiorców
 • Konkretne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystywane w pracy z klientami

Szkolenia on-line:

 • Odbywa się za pomocą platformy zoom; materiały dydaktyczne dostępne na platformie moodle CR.
 • Rejestracja: po dokonaniu rejestracji i opłaceniu szkolenia uczestnik na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia otrzyma maila z linkiem do platformy zoom
  i kodem dostępu do materiałów.
 • Faktury za szkolenie zostaną wystawione zgodnie z danymi zawartymi w formularzu zgłoszeniowym i przesłane mailowo do uczestników.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: dyplom ukończenia szkolenia zostanie przesłany w formie papierowej na wskazany adres.

Procedura rejestracji:

 1. Wypełnij i wyślij kwestionariusz zgłoszenia.
 2. Otrzymasz maila z potwierdzeniem, że Twoje zgłoszenie dotarło do „CR” (wstępna kwalifikacja).
 3. Na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia otrzymasz maila z informacjami organizacyjnymi i nr konta, na które trzeba wpłacićopłatę szkoleniową.
 4. Po dokonaniu płatności prosimy o wysłanie maila potwierdzającego ten fakt.
 5. Po jego otrzymaniu i weryfikacji wpłaty na koncie bankowym prześlemy wiadomość z linkami do zooma i platformy moodle CR
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
uzaleznienia-chemiczne-i-behawioralne-z-perspektywy-tsr-warsztat-online

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem szkoleń Crentrum Rozwiązań (który dostępny jest na stronie internetowej).

Wyrażam zgodę na przetważanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwiązań.

Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej