Zachowania autodestrukcyjne młodzieży z perspektywy TSR – edycja ONLINE

Celem szkolenia  jest pogłębienie znajomości modelu TSR i rozwój umiejętności pomocowych w pracy z młodzieżą prezentującą zachowania autodestrukcyjne (samookaleczenia, zaburzenia odżywiania, zachowania suicydalne).

Termin szkolenia: 15-16.03.2024

Informacje o szkoleniu:

 • Liczba godzin dydaktycznych: 20 godz. (łącznie z pracą własną w oparciu o materiały CR)
 • Wymogi związane z zaliczeniem: obecność i aktywny udział
 • Koszt: 650,00 zł

Trenerzy:

 • dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. UKW (specjalista terapii uzależnień, terapeuta, trener i superwizor TSR PSTTSR)
 • mgr Katarzyna Szafrańska-Lejman (specjalista terapii uzależnień, terapeuta TSR PSTTSR, trener TSR CR, terapeuta ericksonowski)

Cele szkolenia:

 • Rozwój osobisty i zawodowy uczestników,
 • Poznanie założeń i narzędzi TSR wykorzystywanych w pracy z młodzieżą podejmującą zachowania autodestrukcyjne
 • Pogłębienie umiejętności posługiwania się metodą TSR w praktyce,
 • Poznanie różnic i podobieństw w różnych sub-modelach TSR.

Program szkolenia:

 • zachowania autodestrukcyjne młodzieży – specyfika
 • diagnoza potrzeb związanych z danymi zachowaniami oraz celów terapii,
 • istotne kierunki pracy (zwiększanie możliwości wyborów klienta, zmiana destrukcyjnego nawyku, rozwijanie umiejętności podejmowania właściwych z punktu widzenia wyborów egzystencjalnych decyzji ) – model z Brugii,
 • strategie defensywne i związane z szerszą zmianą w pracy z osobami zagrożonymi samobójstwem.

Metody i środki:

 • Aktywne metody pracy
 • Prezentacja nagrań sesji terapeutycznych
 • Mikroedukacja
 • Ćwiczenia w małych grupach, itp.

Bogaty pakiet materiałów dydaktycznych dostępnych na platformie moodle CR (dostęp kodowany), m.in.:

 • Autorskie skrypty dotyczące przedmiotowego zagadnienia
 • Materiały do ćwiczeń
 • Prezentacje multimedialne
 • Nagrania autentycznych sesji terapeutycznych (prezentacja i analiza – dla uczestników stenogramy)
 • Tłumaczenia wybranych opracowań anglojęzycznych z zakresu TSR, niedostępnych dla szerszego kręgu odbiorców
 • Konkretne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystywane w pracy z klientami

Szkolenia on-line:

 • Odbywa się za pomocą platformy zoom; materiały dydaktyczne dostępne na platformie moodle CR.
 • Rejestracja: po dokonaniu rejestracji i opłaceniu szkolenia uczestnik na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia otrzyma maila z linkiem do platformy zoom i kodem dostępu do materiałów.
 • Faktury za szkolenie zostaną wystawione zgodnie z danymi zawartymi w formularzu zgłoszeniowym i przesłane mailowo do uczestników.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: dyplom ukończenia szkolenia zostanie przesłany w formie papierowej na wskazany adres.

Procedura rejestracji:

 1. Wypełnij i wyślij kwestionariusz zgłoszenia.
 2. Otrzymasz maila z potwierdzeniem, że Twoje zgłoszenie dotarło do „CR” (wstępna kwalifikacja).
 3. Na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia otrzymasz maila z informacjami organizacyjnymi i nr konta, na które trzeba wpłacićopłatę szkoleniową.
 4. Po dokonaniu płatności prosimy o wysłanie maila potwierdzającego ten fakt.
 5. Po jego otrzymaniu i weryfikacji wpłaty na koncie bankowym prześlemy wiadomość z linkami do zooma i platformy moodle CR
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
warsztat-zachowania-autodestrukcyjne-mlodziezy-z-perspektywy-tsr-online

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem szkoleń Crentrum Rozwiązań (który dostępny jest na stronie internetowej).

Wyrażam zgodę na przetważanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwiązań.

Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej