„WIRTUALNY ŚWIAT MŁODZIEŻY – PRZESTRZEŃ REALNYCH WYZWAŃ I ŹRÓDŁO ZASOBÓW KLIENTA

Warsztat specjalistyczny TSR

Celem szkolenia  jest pogłębienie znajomości modelu TSR i rozwój umiejętności pomocowych w pracy z młodzieżą.

Termin szkolenia: 09-10.12.2022.

Trener: Joanna Roch (terapeuta TSR; trener TSR CR, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w procesie certyfikacji)

Cele szkolenia:

 • Rozwój osobisty i zawodowy uczestników,
 • Poznanie założeń i narzędzi TSR na poziomie zaawansowanym,
 • Poznanie założeń teoretycznych dot. m.in. społecznego konstrukcjonizmu, podejścia systemowego, itp.,
 • Pogłębienie umiejętności posługiwania się metodą TSR w praktyce,
 • Poznanie różnic i podobieństw w różnych sub-modelach TSR.

Opis szkolenia:

Warsztat zaprasza do refleksji na temat miejsca  przestrzeni wirtualnej w pracy z klientem. Inspiruje do odpowiedzi na pytania:

 • Jak spożytkować doświadczenia z gier komputerowych?
 • Jak i jakie narzędzia wirtualne mogą wspomagać proces zmiany?
 • W jaki sposób myśleć i działać w pracy z nastolatkiem z uwzględnieniem kontekstu wirtualnego?
 • Jak pracować w sytuacji, w której korzystanie z nowych mediów, gier stanowi część zgłaszanej trudności?

Warsztat stanowi okazję do wymiany doświadczeń, zyskania pomysłów, praktyki.

Metody i środki:

 • Aktywne metody pracy
 • Prezentacja nagrań sesji terapeutycznych
 • Mikroedukacja
 • Ćwiczenia w małych grupach, itp.

Bogaty pakiet materiałów dydaktycznych dostępnych na platformie moodle CR (dostęp kodowany), m.in.:

 • Autorski skrypty dotyczące przedmiotowego zagadnienia
 • Materiały do ćwiczeń
 • Prezentacje multimedialne
 • Nagrania autentycznych sesji terapeutycznych (prezentacja i analiza – dla uczestników stenogramy)
 • Konkretne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystywane w pracy z klientami

Szkolenia on-line:

 • Odbywa się za pomocą platformy zoom; materiały dydaktyczne dostępne na platformie moodle CR.
 • Rejestracja: po dokonaniu rejestracji i opłaceniu szkolenia uczestnik na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia otrzyma maila z linkiem do platformy zoom
  i kodem dostępu do materiałów.
 • Faktury za szkolenie zostaną wystawione zgodnie z danymi zawartymi w formularzu zgłoszeniowym i przesłane mailowo do uczestników.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: dyplom ukończenia szkolenia zostanie przesłany w formie papierowej na wskazany adres.

Procedura rejestracji:

 1. Wypełnij i wyślij kwestionariusz zgłoszenia.
 2. Otrzymasz maila z potwierdzeniem, że Twoje zgłoszenie dotarło do „CR” (wstępna kwalifikacja).
 3. Na 3-4 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia otrzymasz maila z informacjami organizacyjnymi i nr konta, na które trzeba wpłacić
  opłatę szkoleniową.
 4. Po dokonaniu płatności prosimy o wysłanie maila potwierdzającego ten fakt.
 5. Po jego otrzymaniu i weryfikacji wpłaty na koncie bankowym prześlemy wiadomość z potwierdzeniem kwalifikacji do danej grupy szkoleniowej.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
wirtualny-swiat-mlodziezy-przestrzen-realnych-wyzwan-i-zrodlo-zasobow-klienta

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem szkoleń Crentrum Rozwiązań (który dostępny jest na stronie internetowej).

Wyrażam zgodę na przetważanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwiązań.

Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej