Zespół

dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. UKW

Terapeuta, trener i superwizor TSR (PSTTSR), certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, profesor na Wydziale Pedagogiki UKW w Bydgoszczy, członek European Brief Therapy Assocciation, autor książek, artykułów i opracowań dotyczących terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (m.in. Terapia młodzieży z problemem narkotykowym. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, Toruń 2007; Praca Socjalna. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, Toruń 2010; Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach. W poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych, Toruń 2016). Założyciel i wieloletni kierownik (lata: 2002-2021) Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień – pierwszego w Polsce stacjonarnego ośrodka dla osób uzależnionych pracującego w oparciu o TSR.

 

mgr Artur Lewiński

Terapeuta, trener i superwizor TSR (PSTTSR), terapeuta uzależnień, praktyk NLP i NLP w biznesie. Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Magister filologii angielskiej o specjalności lingwistyka stosowana. Ukończył podyplomowe studia z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i zarządzania w służbie zdrowia. Od 12 lat kieruje Oddziałem Krótkoterminowej Terapii Uzależnień, rozwijając PSR w obszarze terapii uzależnień. Pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ze studentami pracy socjalnej (PSR w pracy socjalnej i superwizja).  Prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz członek Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej.

 

mgr Joanna Roch

Terapeuta TSR (PSTTSR), certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog specjalny, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychoterapii klinicznej dzieci i młodzieży (Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego). Pracuje w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Toruniu, gdzie prowadzi terapię indywidualną, grupową, spotkania rodzinne oraz grupy o charakterze psychoedukacyjnym. Udziela konsultacji również we współpracy z Centrum Psychiatrii i Psychoterapii COLLIGO. Prowadzi Pracownię Rozwoju Osobistego „Ku Sobie”. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi realizując projekty związane z profilaktyką, streetworkingiem oraz partyworkingiem.

 

mgr Katarzyna Szafrańska-Lejman

Terapeuta TSR (PSTTSR), psycholog, absolwentka Akademii Bydgoskiej; specjalisty psychoterapii uzależnień. Umiejętności i doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywa również w Polskim Instytucie Ericksonowskim (kurs psychoterapii atestowany przez SNP PTP). Przez 18 lat pracowała w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Toruniu, gdzie prowadziła terapię indywidualną, grupową i rodzinną. Obecnie zatrudniona w Ośrodku Krótkoterminowej Terapii Uzależnień w Toruniu. Realizuje projekty związane z propagowaniem PSR.

Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej