Szkolenia specjalistyczne

III stopień TSR

Jednym z wymogów procesu certyfikacji jest ukończenia 100 godzin szkoleń specjalistycznych poświęconych wybranym zagadnieniom klinicznym. Wychodząc naprzeciw tym wymogom w naszej ofercie znajdziecie Państwo propozycje różnych warsztatów, prowadzonych przez różnych trenerów, z pośród których możecie sami zaprojektować swoją własną ścieżkę rozwoju zawodowego.

Oferta stała:

1. Uzależnienia chemiczne i behawioralne z perspektywy TSR.

 • Rozumienie uzależnienia jako nawyku oraz rola diagnoza (pousuwać wszędzie przecinki i kropki i z małej listery te wyliczanki – ujednolicić),
 • diagnoza celów terapii,
 • istotne kierunki pracy (zwiększanie możliwości wyborów klienta, zmiana destrukcyjnego nawyku, rozwijanie umiejętności podejmowania właściwych z punktu widzenia wyborów egzystencjalnych decyzji),
 • nawroty w uzależnieniach a TSR.
 • wskazówki do konstruowania programu terapeutycznych w oparciu o TSR.

2. Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania.

 • Specyfika okresu dorastania – norma a patologia,
 • pomocne sposoby nawiązywania współpracy z młodzieżą,
 • wybrane formy zachowań autodestrukcyjnych,
 • pomocne techniki.

3. TSR przy tablicy – czyli jak można stosować TSR w szkole.

 • Rozumienie profilaktyki w duchu PSR,
 • Trzy poziomy współpracy: uczeń, klasa, szkoła,
 • Pomocne narzędzia i procedury,
 • Pozyskiwanie do współpracy rodziców.

4. TSR poza słowami.

 • Język jako narzędzie zmiany,
 • sztuka czytania tego, co mówią do nas klienci poza słowami,
 • praca z wykorzystaniem różnych form arteterapii,
 • pamięć cielesna jako przeszkoda lub narzędzie zmiany.

5. Współpraca z rodziną – interwencja i terapia.

 • Specyfika pracy z rodziną jako klientem o wielu celach,
 • zarządzanie procesem, czyli kierowanie rozmową w sytuacjach konfliktu,
 • specyfika interwencji w sprawach rodzinnych,
 • wybrane pomocne techniki.

Oferta fakultatywna: 

 • Praca z traumą w konwencji TSR.
 • Organizacja i współpraca, czyli jak budować zespół pracowniczy.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamawianego przez określonych odbiorców i dostosowanego do wymagań i specyficznych potrzeb organizatora.

Kalendarz szkoleń
Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej