Szkolenie podstawowe

I stopień TSR

Celem szkolenia I stopnia TSR jest zapoznanie uczestników z filozofią tego modelu i podstawowymi narzędziami pracy. Ukończenie szkolenia daje możliwość samodzielnego posługiwania się modelem TSR w stopniu podstawowym. Odbywając kurs podstawowy z TSR uzyskuje się kompetencje, niezbędne do pracy z ludźmi.

Cele szkolenia:

 • Poznanie podstawowych założeń i narzędzi TSR
 • Opanowanie w podstawowym zakresie umiejętności posługiwania się metodą TSR w praktyce

Tematyka:

 • Założenia i źródła TSR
 • Pomocne umiejętności i postawa „niewiedzy”
 • Tworzenie kontekstu spotkania
 • Formowanie celu pracy terapeutycznej
 • Tworzenie obrazu rzeczywistości po osiągnięciu celu
 • Poszukiwanie w przeszłości i teraźniejszości klienta elementów „świata bez problemu”
 • Praca w oparciu o wyjątki
 • Określanie najbliższych kroków w kierunku osiągnięcia celu
 • Monitorowanie wprowadzanych zmian
 • Pomocne techniki

Metody i środki:

 • Aktywne metody pracy
 • Prezentacja nagrań sesji terapeutycznych

Bogaty pakiet materiałów dydaktycznych (wersja elektroniczna i papierowa):

 • Autorski skrypt dotyczący wybranych zagadnień TSR
 • Materiały do ćwiczeń
 • Wydruki wybranych prezentacji multimedialnych
 • Nagrania autentycznych sesji terapeutycznych (prezentacja i analiza – dla uczestników stenogramy)
 • Tłumaczenia wybranych opracowań anglojęzycznych z zakresu TSR, niedostępnych dla szerszego kręgu odbiorców
 • Konkretne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystywane w pracy z klientami
 • Autorska książka z zakresu TSR: J. Szczepkowski, „Praca socjalna. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach” lub „Terapia młodzieży z problemem narkotykowym. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach”.

Wymagania:

 • Szkolenie adresowane jest do absolwentów lub studentów kierunków związanych z pomaganiem ludziom, takich jak: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia, praca socjalna, medycyna.

Opłata szkoleniowa obejmuje:

 • Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Bufet herbaciano-kawowy
 • Pakiet materiałów dydaktycznych
 • 70 godzin zajęć dydaktycznych (7 dni podzielne na 2 lub 3 sesje: 3+2+2 lub 3+4)

Cena szkolenia: 1800,00 zł (możliwość rozłożenia płatności na trzy transze)

Uwaga:

Osoby, które ukończą nasz kurs z TSR mają możliwość odbycia stażu klinicznego w Oddziale Krótkoterminowej Terapii Uzależnień w Toruniu.

Kalendarz szkoleń
Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej