Szkolenie zaawansowane

II stopień TSR 

Szkolenia zaawansowane z zakresu TSR realizowane są przez trenerów posiadających różne doświadczenia kliniczne, legitymujących się certyfikatami terapeutów, trenerów i superwizorów TSR PSTTSR. Formuła taka daje sposobność nie tylko pogłębienia znajomości tajników TSR, ale także poznania odmiennych sposobów pracy trenerów, posiadających zróżnicowane doświadczenia zawodowe.

Cele szkolenia:

 • Pogłębienie znajomości modelu TSR i rozwój umiejętności pomocowych
 • Ukończenie szkolenia daje możliwość samodzielnego posługiwania się tą metodą w stopniu zaawansowanym

Informacje o szkoleniu:

 • Liczba godzin dydaktycznych:14dni x 10 godz. = 140 godz.
 • Wymogi związane z zaliczeniem: obecność i aktywny udział(można opuścić z przyczyn losowych 2 dni zajęć nie tracąc możliwości zaliczenia szkolenia; absencja w większym wymiarze godzinowym wymaga nadrobienia zajęć z inną grupą); realizacja zleconych prac domowych (m.in.: lektura wybranych pozycji dot. TSR, genogram rodziny, itp.), nagranie i prezentacja 2 sesji terapeutycznych w ramach superwizji, itp.
 • Koszt: 2800,00 zł (możliwość rozłożenia na płatności 4x 600,00 i 400,00 zł). Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne; dyplom potwierdzający ukończenie; bufet herbaciano-kawowy (wersja stacjonarna), pakiet materiałów dydaktycznych.
 • Uczestnicy: szkolenie adresowane jest do absolwentów lub studentów kierunków związanych z pomaganiem ludziom, takich jak: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia, praca socjalna, medycyna, itp. Podstawą kwalifikacji uczestników jest ukończenie szkolenia podstawowego z TSR w ośrodku szkoleniowym posiadającym akredytację PSTTSR.

Trenerzy:

 • dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. UKW (terapeuta, trener i superwizor TSR PSTTSR);
 • Artur Lewiński (terapeuta, trener i superwizor TSR PSTTSR);
 • Joanna Roch (terapeuta TSR; trener TSR CR, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w procesie certyfikacji);
 • Katarzyna Szafrańska-Lejman (terapeuta TSR, trener TSR CR, terapeuta ericksonowski w procesie certyfikacji)
 • visiting-trainers (trenerzy z współpracujących z CR ośrodków szkoleniowych)

Cele szkolenia:

 • Rozwój osobisty i zawodowy uczestników,
 • Poznanie założeń i narzędzi TSR na poziomie zaawansowanym,
 • Poznanie założeń teoretycznych dot. m.in. społecznego konstrukcjonizmu, podejścia systemowego, itp.
 • Pogłębienie umiejętności posługiwania się metodą TSR w praktyce
 • Poznanie różnic i podobieństw w różnych sub-modelach TSR

Program szkolenia:

Autorski program szkolenia, oparty o bogate doświadczenia praktyczne trenerów i wskazania metodyczne z zakresu dydaktyki:

 • I sesja: Ja, jako terapeuta–sesja rozwoju osobistego i zawodowego,
 • II sesja: Ja i mój TSR–źródła teoretyczne, różne szkoły i modele TSR
 • III sesja: Psycho-patologia w ramach TSR”–praca ze zjawiskami uznawanymi za chorobowe
 • IV sesja: Współpraca ze specyficznymi kategoriami klientów – diady, rodzina, młodzież, dzieci
 • V sesja: Praca z grupą w konwencji TSR oraz tematy wynikające ze specyficznych potrzeb grupy

Metody i środki:

 • Aktywne metody pracy,
 • Prezentacja nagrań sesji terapeutycznych,
 • Mikroedukacja,
 • Ćwiczenia w małych grupach, itp.

Bogaty pakiet materiałów dydaktycznych dostępnych na platformie moodle CR (dostęp kodowany), m.in.:

 • Autorskie skrypty dotyczące wybranych zagadnień TSR
 • Materiały do ćwiczeń
 • Prezentacje multimedialne
 • Nagrania autentycznych sesji terapeutycznych (prezentacja i analiza–dla uczestników stenogramy)
 • Tłumaczenia wybranych opracowań anglojęzycznych z zakresu TSR, niedostępnych dla szerszego kręgu odbiorców
 • Konkretne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystywane w pracy z klientami
 • Autorska książka z zakresu TSR: J. Szczepkowski, „Praca socjalna. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach” lub „Terapia młodzieży z problemem narkotykowym. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach”.

Szkolenie on-line:

 • Odbywa się za pomocą platformy zoom; materiały dydaktyczne dostępne na platformie moodle CR, dostęp do której uczestnicy otrzymują na kilka dnia przed szkoleniem po zaksięgowaniu płatności,
 • Rejestracja: po dokonaniu rejestracji i opłaceniu szkolenia uczestnik na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia otrzyma maila z linkiem do platformy zoom i kodem dostępu do materiałów, na której odbędzie się szkolenie.
 • Faktury za szkolenie: zostaną wystawione zgodnie z danymi zawartymi w formularzu zgłoszeniowym i przesłane mailowo do uczestników.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: dyplom ukończenia szkolenia zostanie przesłany w formie papierowej na wskazany adres.
Kalendarz szkoleń
Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej