Szkolenie zaawansowane

II stopień TSR 

Szkolenia zaawansowane z zakresu TSR realizowane są przez trenerów posiadających różne doświadczenia kliniczne, legitymujących się certyfikatami terapeutów, trenerów i superwizorów TSR PSTTSR. Formuła taka daje sposobność nie tylko pogłębienia znajomości tajników TSR, ale także poznania odmiennych sposobów pracy trenerów, posiadających zróżnicowane doświadczenia zawodowe. Warunkiem zapisu na szkolenie zaawansowane II stopnia jest ukończone szkolenie TSR I stopnia w wymiarze min. 70 godzin w ośrodku szkoleniowym akredytowanym przy PSTTSR.

Cele szkolenia:

 • Pogłębienie znajomości modelu TSR i rozwój umiejętności pomocowych
 • Ukończenie szkolenia daje możliwość samodzielnego posługiwania się tą metodą w stopniu zaawansowanym

Informacje o szkoleniu:

 • Liczba godzin dydaktycznych:14dni x 10 godz. = 140 godz.
 • Wymogi związane z zaliczeniem: obecność i aktywny udział(można opuścić z przyczyn losowych 2 dni zajęć nie tracąc możliwości zaliczenia szkolenia; absencja w większym wymiarze godzinowym wymaga nadrobienia zajęć z inną grupą); realizacja zleconych prac domowych (m.in.: lektura wybranych pozycji dot. TSR, genogram rodziny, itp.), nagranie i prezentacja 2 sesji terapeutycznych w ramach superwizji, itp.
 • Koszt: 2800,00 zł (możliwość rozłożenia na płatności 4x 600,00 i 400,00 zł). Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne; dyplom potwierdzający ukończenie; bufet herbaciano-kawowy (wersja stacjonarna), pakiet materiałów dydaktycznych.
 • Uczestnicy: szkolenie adresowane jest do absolwentów lub studentów kierunków związanych z pomaganiem ludziom, takich jak: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia, praca socjalna, medycyna, itp. Podstawą kwalifikacji uczestników jest ukończenie szkolenia podstawowego z TSR w ośrodku szkoleniowym posiadającym akredytację PSTTSR.

Trenerzy:

 • dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. UKW (terapeuta, trener i superwizor TSR PSTTSR);
 • Artur Lewiński (terapeuta, trener i superwizor TSR PSTTSR);
 • Joanna Roch (terapeuta TSR; trener TSR CR, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w procesie certyfikacji);
 • Katarzyna Szafrańska-Lejman (terapeuta TSR, trener TSR CR, terapeuta ericksonowski w procesie certyfikacji)
 • visiting-trainers (trenerzy z współpracujących z CR ośrodków szkoleniowych)

Cele szkolenia:

 • Rozwój osobisty i zawodowy uczestników,
 • Poznanie założeń i narzędzi TSR na poziomie zaawansowanym,
 • Poznanie założeń teoretycznych dot. m.in. społecznego konstrukcjonizmu, podejścia systemowego, itp.
 • Pogłębienie umiejętności posługiwania się metodą TSR w praktyce
 • Poznanie różnic i podobieństw w różnych sub-modelach TSR

Program szkolenia:

Autorski program szkolenia, oparty o bogate doświadczenia praktyczne trenerów i wskazania metodyczne z zakresu dydaktyki:

 • I sesja: Ja, jako terapeuta–sesja rozwoju osobistego i zawodowego,
 • II sesja: Ja i mój TSR–źródła teoretyczne, różne szkoły i modele TSR
 • III sesja: Psycho-patologia w ramach TSR”–praca ze zjawiskami uznawanymi za chorobowe
 • IV sesja: Współpraca ze specyficznymi kategoriami klientów – diady, rodzina, młodzież, dzieci
 • V sesja: Praca z grupą w konwencji TSR oraz tematy wynikające ze specyficznych potrzeb grupy

Metody i środki:

 • Aktywne metody pracy,
 • Prezentacja nagrań sesji terapeutycznych,
 • Mikroedukacja,
 • Ćwiczenia w małych grupach, itp.

Bogaty pakiet materiałów dydaktycznych dostępnych na platformie moodle CR (dostęp kodowany), m.in.:

 • Autorskie skrypty dotyczące wybranych zagadnień TSR
 • Materiały do ćwiczeń
 • Prezentacje multimedialne
 • Nagrania autentycznych sesji terapeutycznych (prezentacja i analiza–dla uczestników stenogramy)
 • Tłumaczenia wybranych opracowań anglojęzycznych z zakresu TSR, niedostępnych dla szerszego kręgu odbiorców
 • Konkretne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystywane w pracy z klientami
 • Autorska książka z zakresu TSR: J. Szczepkowski, „Praca socjalna. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach” lub „Terapia młodzieży z problemem narkotykowym. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach”.

Szkolenie on-line:

 • Odbywa się za pomocą platformy zoom; materiały dydaktyczne dostępne na platformie moodle CR, dostęp do której uczestnicy otrzymują na kilka dnia przed szkoleniem po zaksięgowaniu płatności,
 • Rejestracja: po dokonaniu rejestracji i opłaceniu szkolenia uczestnik na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia otrzyma maila z linkiem do platformy zoom i kodem dostępu do materiałów, na której odbędzie się szkolenie.
 • Faktury za szkolenie: zostaną wystawione zgodnie z danymi zawartymi w formularzu zgłoszeniowym i przesłane mailowo do uczestników.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: dyplom ukończenia szkolenia zostanie przesłany w formie papierowej na wskazany adres.
Kalendarz szkoleń
Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej