Superwizja

Superwizja grupowa i/lub indywidualna

Podejście do superwizji często odzwierciedla podejście stosowane wobec klientów. Koncepcje koncentrujące się na problemach mogą przyczyniać się do nadmiernej autodeprecjacji osób superwizowanych, pogłębiając ich niepewność co do własnych kompetencji. Mogą także skutkować brakiem postawy otwartości i pogłębiać ich poczucie niskiej wartości oraz zagubienia. Z kolei konstruktywistyczne podejście w terapii, na którym opiera się TSR, ma na celu budowanie poczucia kompetencji klientów, stąd może także i powinno znaleźć zastosowanie w superwizji. Superwizja w konwencji PSR jest użytecznym narzędziem w budowaniu, wzmacnianiu i poszerzaniu mocnych stron terapeutów, pracowników socjalnych, wychowawców, itp., ich umiejętności i sukcesów. Celem tak rozumianej superwizji jest ułatwienie rozwoju zawodowego kompetentnego profesjonalisty, poprzez wskazywanie i wzmacnianie pozytywnych aspektów jego zawodowego funkcjonowania.

Przykładowe cele superwizji:

  • Rozwój umiejętności pomocowych i wzrost kompetencji merytorycznych w zakresie pracy z klientami.
  • Wymiana wzajemnych doświadczeń zawodowych.
  • Monitorowanie własnej pracy z klientami.
  • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Zakres tematyczny superwizji:

  • Superwizja skoncentrowana na rozwoju kompetencji zawodowych uczestników.
  • Superwizja skoncentrowana na budowaniu zespołu pracowniczego.
  • Superwizja skoncentrowana na budowaniu programu terapeutycznego/wychowawczego/resocjalizacyjnego, itp. danej instytucji.

Superwizorzy TSR PSTTSR w Centrum Rozwiązań: 

  • dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. UKW (tel. 691-77-44-17)
  • mgr Artur Lewiński (tel. 502-267-953)

W celu umówienia się na superwizję prosimy o bezpośredni kontakt z wybranym superwizorem (mailowo lub telefonicznie)

Kalendarz szkoleń
Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej